SPk210 Patopsychologie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 30. 10. 8:00–13:50 učebna 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologické problematice nemocných a zdravotně postižených a v psychologii handicapu. Předmět je koncipován široce s využitím řady teoretických a praktických oborů zejména medicínských (psychiatrie, neurologie a další) a je zaměřen do speciální pedagogiky, psychologie, event. sociologie a ve svých cílech sleduje pomoc postiženým lidem a jejich uplatnění v životě. Navazuje na předmět Patopsychologie 1 a výrazně prohlubuje obsah tohoto předmětu.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu zná patopsychologickou problematiku hlavních postižení a handicapů a je schopen odborné spolupráce s lékaři a dalšími odborníky.
Osnova
 • Psychologie postižených, psychické zvláštnosti osobnosti jedinců s různými druhy postižení tělesného a duševního. Problematika odlišného životního stylu a sociální patologie. Somatická nemoc jako psychologický problém. Prožívání nemoci. Psychosomatika. Poruchy a onemocnění nervového systému a jejich psychologické důsledky. Epilepsie. Dětská mozková obrna. Postižení zrakové, sluchové, pohybové, komunikační handicap. Demence a mentální retardace. Schizofrenie a pervazivní vývojové poruchy. Afektivní, a asociativní poruchy. Úzkostné a posttraumatické poruchy. Poruchy příjmu potravy. Poruchy v oblasti sexuality. Sebepoškozování a suicidium. Poruchy osobnosti. Základní problematika sociální patologie s psychologickými a patopsychologickými důsledky.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 815 stran. ISBN 9788026206965. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese :variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9. info
  doporučená literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 230 s. ISBN 8071849294. info
 • OREL, Miroslav. Psychopatologie : nauka o nemocech duše. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada, 2016. 338 stran. ISBN 9788024755168. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Podrobné informace sdělí vyučující.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPk210