SPk233 Získané neurogenní poruchy komunikace

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je orientace v anatomii a fyziologii mluvních orgánů a procesu komunikace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou získaných neurogenních poruch komunikace s ohledem na jednotlivé báze dominantní příčiny. Na konci předmětu bude student znát etiologické faktory, klasifikaci získaných neurogenních poruch komunikace, bude podrobně seznamován s projevy jednotlivých forem ZNPK, diagnostickými a terapeutickými přístupy. Předmět odráží aktuální pojetí logopedické intervence zaměřené na všechny cílové skupiny z hlediska věku i zdravotního postižení.
Výstupy z učení
student se orientuje v jednotlivých formách získaných neurogenních poruch komunikace; orientuje se ve specificích logopedické intervence; zná diagnostické a terapeutické přístupy užívané v české i zahraniční logopedické praxi; umí uvažovat o materiálu k rozvoji komunikační schopnosti osob s ZNPK.
Osnova
 • Pojetí a etiologie získaných neurogenních poruch komunikace.
 • Apraxie (řeči, orální, konstrukční) – terminologie, etiologie, symptomatologie, klasifikace, diagnostika, terapie, příp. prevence a osvěta.
 • Afázie, alexie, agrafie – terminologie, etiologie, symptomatologie, klasifikace, diagnostika, terapie, příp. prevence a osvěta.
 • Kognitivně komunikační poruchy (demence, KCT, TU) – terminologie, etiologie, symptomatologie, klasifikace, diagnostika, terapie, příp. prevence a osvěta.
 • Získaná dysartrie – terminologie, etiologie, symptomatologie, klasifikace, diagnostika, terapie, příp. prevence a osvěta.
 • Dysfagie – terminologie, etiologie, symptomatologie, klasifikace, diagnostika, terapie, příp. prevence a osvěta.
 • Narušená komunikační schopnost u osob s kombinovaným postižením. Specifika péče o dospělé osoby s kombinovaným postižením a NKS.
 • Diagnostické a terapeutické materiály, programy a postupy u poruch řeči a jazyka v české a zahraniční praxi.
 • Specifika logopedické intervence u osob se získanou neurogenní poruchou komunikace.
Literatura
  povinná literatura
 • NEUBAUER, Karel. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 227 s. ISBN 9788073671594. info
  doporučená literatura
 • KOŠŤÁLOVÁ, M., BEDNAŘÍK, J. a spol. (2006). Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. Brno, Masarykova univerzita.
 • CSÉFALVAY, Z., KOŠŤÁLOVÁ, M., KLIMEŠOVÁ, M. (2002). Diagnostika a terapie afázie, alexie a agrafie - manuál. Asociace klinických logopedů ČR.
 • CARTER, R. (2014). The Human Brain Book. London: Dorling Kindersley.
 • NEUBAUER, Karel a Silvia DOBIAS. Neurogenně podmíněné poruchy řečové komunikace a dysfagie. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 348 s. ISBN 9788074355189. info
 • CSÉFALVAY, Zsolt a Viktor LECHTA. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Translated by Magda Wdowyczynová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 228 s. ISBN 9788026203643. info
 • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 7. vyd. Praha: Galén, 2011. 351 s. ISBN 9788072627073. info
 • LOVE, Russell J. a Wanda G. WEBB. Mozek a řeč : neurologie nejen pro logopedy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 372 s. ISBN 9788073674649. info
 • PIDRMAN, Vladimír. Demence. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 183 s. ISBN 9788024714905. info
 • CSÉFALVAY, Zsolt. Terapie afázie : teorie a případové studie. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 175 s. ISBN 9788073673161. info
Výukové metody
Seminář, diskuze, praktické ukázky, zpracování seminární práce (případové studie)
Metody hodnocení
kolokvium - skupinová rozprava nad reflexí případové studie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.