SPk534 Special Education of Visually Impaired 2-Strategies and Possibilities of Support in the Educational

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/2. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Radka Machálková (lecturer)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Timetable
Fri 13. 11. 8:00–13:50 učebna 60, Sat 21. 11. 8:00–13:50 centrum, Fri 11. 12. 8:00–13:50 učebna 60, Fri 15. 1. 8:00–13:50 centrum
Prerequisites
Finished basic course of education of visually impaired.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with the strategies and possibilities of supporting a visually impaired student in the school environment - with personnel and material measures, with modifications of methods and ways of work that are effective for the visually impaired student, but also for the whole inclusive class.
Learning outcomes
Student will be able to:
- describe strategies for visual work of a pupil with visual impairment
- recommend a suitable special aid
- understand modifications of methods and forms of work in an inclusive classroom with a visually impaired pupil
Syllabus
 • • Visual work - specifics, demands, needs of a pupil with visual impairment
 • • Special aids used by visually impaired pupils in the process of education
 • • Support for the specific competencies of visually impaired pupils
 • • Specifics of education of visually impaired students
 • • Methods and forms of work in an inclusive classroom with a visually impaired pupil
 • • Counseling in the process of educating a visually impaired pupil
 • • Orientation in space and independent movement of a pupil with visual impairment - support strategies
Literature
  required literature
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením (Facilitators and barriers of school and social inclusion of people with visual impairment). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 pp. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar and Eva MATOUŠKOVÁ. Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomůckami a kamerovou televizní lupou : metodická příručka s náměty pro rozvoj dovedností : (pro učitele, vychovatele, žáky se zrakovým postižením a jejich rodiče). V Praze: [s.n.], 2011. 48 s. ISBN 9788025498774. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých : jak efektivně využít slabý zrak. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2007. 39 s. ISBN 9788072549498. info
  recommended literature
 • RÖDEROVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ and Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 125 s. ISBN 9788073151454. info
 • Functional vision : a practitioner's guide to evaluation and intervention. Edited by Amanda Hall Lueck. New York: AFB Press, American Foundation for the Blind, 2004. xx, 521. ISBN 9780891288718. info
 • The Lighthouse handbook on vision impairment and vision rehabilitation. Edited by Barbara Silverstone. Oxford: Oxford University Press, 2000. s. 671-137. ISBN 9780195094893. info
  not specified
 • JANKOVÁ, Jana and Dagmar MORAVCOVÁ. Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením. Vydání první. Praha: Pasparta, 2017. 116 stran. ISBN 9788088163619. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ and Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5. info
Teaching methods
Lecture, video, discussion, simulation
Assessment methods
continuous testing, final testing , attendance min. 70%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 24 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/SPk534