SPk537 Podpora a rozvoj zrakových funkcí a smyslového vnímání v raném a předškolním věku

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvovány základy oftalmopedie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s intervenčními postupy, které je vhodné volit při práci s dětmi se zrakovým postižením raného a předškolního věku. Studentům budou prezentovány postupy užívané v diagnostice funkčního vidění a zejména postupy užívané k rozvoji zrakových funkcí, v reedukaci zraku, v reedukaci poruch binokulárního vidění. Dále budou představena doporučení pro možnosti rozvoje smyslového vnímání u dětí předškolního věku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět různým typům a stupňům postižení zraku a jejich vlivu na psychomotorický vývoj a na psychické procesy
- vyvodit postupy pro rozvoj zrakových funkcí u dítěte raného/předškolního věku v závislosti na stupni a typu postižení
- doporučit postupy užívané při reedukaci poruch binokulárního vidění
- doporučit postupy pro rozvoj smyslového vnímání a sebeobslužných činností
Osnova
 • • Vliv těžkého postižení zraku na psychomotorický vývoj a na psychické procesy.
 • • Zraková terapie. Funkční vyšetření zraku.
 • • Vývoj zraku a zrakových funkcí. Možnosti komunikace dítěte s postižením zraku.
 • • Možnosti podpory zrakových funkcí u dítěte raného věku s těžkým postižením zraku.
 • • Možnosti podpory zrakových funkcí u dítěte předškolního věku s těžkým postižením zraku.
 • • Možnosti reedukace zraku u dětí s kombinovaným postižením.
 • • Možnosti reedukace poruch binokulárního vidění. Ortopticko-pleoptická cvičení.
 • • Rozvoj smyslového vnímání u dítěte předškolního věku, podpora rozvoje kompenzačních smyslů. Podpora sebeobslužných činností a autonomie dítěte.
Literatura
  povinná literatura
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých : jak efektivně využít slabý zrak. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2007. 39 s. ISBN 9788072549498. info
  doporučená literatura
 • FINKOVÁ, Dita. Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 119 s. ISBN 9788024427423. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 203 s. ISBN 8072544764. info
 • The Lighthouse handbook on vision impairment and vision rehabilitation. Edited by Barbara Silverstone. Oxford: Oxford University Press, 2000. s. 671-137. ISBN 9780195094893. info
  neurčeno
 • KOCHOVÁ, Klára a Markéta SCHAEFEROVÁ. Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. 174 s. ISBN 9788026207825. info
Výukové metody
Prezentace, video, diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení - úspěšné složení závěrečné zkoušky, seminární práce. Účast min. 70%.
Informace učitele
Informace budou vyučujícím upřesněny na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPk537