SPk539 Inkluzivní vzdělávání jedinců s poruchami chování

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Segeťová (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk539/01: Pá 6. 11. 8:00–13:50 učebna 51, Pá 15. 1. 8:00–13:50 učebna 51, V. Vojtová
Předpoklady
státní BK zkouška z etopedie/psychopedie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s historicko/teoretickými koncepty v přístupech ke vzdělávání a intervenci dětí s poruchami/problémy emocí nebo chování. Studenti budou podporováni v orientaci na současné pojetí v mezinárodním a mezioborovém kontextu. Zvláštní pozornost bude věnována inkluzivním konotacím obsahů. Součástí předmětu je v kontextu inkluzivních přístupů vytvořit v týmech projekt pro cílenou intervenci.
Výstupy z učení
Prezentace projektu - zpětná vazba k projektu jiné skupiny - písemná forma. Seminární práce dle zadání ve výuce.
Osnova
 • • Historické přístupy k problematice poruch emocí a chování
 • • Speciálně pedagogický přístup, integrativní přístup, inkluzivní přístup
 • • Inkluzivní přístupy k pojetí dítěte s poruchou chování
 • • Resilience, sociokulturní teorie Vygotski jako zdroj informované intervence
 • • Zdroje informované intervence na systémové úrovni
 • • Zdroje informované intervence na individuální úrovni
 • • Podmínky pro vytváření projektu, vytváření týmu projektu, téma, struktura, prezentace rámce projektu – struktura viz studijní materiály
Literatura
  povinná literatura
 • Booth, T. and Mel Ainscow, & editing and production for CSIE Mark Vaughan. (2002). Index for inclusion: developing learning and participation in schools (Rev ed.). Bristol: CSIE.
 • Jenson, J., & Fraser, M. (2011). Social policy for children and families: a risk and resilience perspective (2nd ed.). SAGE.
 • Education today: the OECD perspective. (c2009). Education today: the OECD perspective (1.st ed.). Paris: OECD.
 • International classification of functioning, disability and health: children and youth version : ICF-CY. (2007). International classification of functioning, disability and health: children and youth version : ICF-CY. Geneva: World Health Organization.
 • Kyriazopoulou, M., Bartolo, P., Bjorck-Akesson, E., & Gine, C. (2017). Inclusive
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: Press Muni, 2010. 330 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • International classification of functioning, disability and healthchildren and youth version : ICF-CY. Geneva: World Health Organization, 2007. xxvii, 322. ISBN 9789241547321. info
  doporučená literatura
 • Early Childhood Education:: New Insights and Tools - Contribution from a European Study (1st ed.). Odense: European Agency for Special Needs and Inclusive Education.
 • Education at a Glance 2017. Education at a Glance 2017
 • REITMAYEROVÁ, Eva a Věra BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. 173 stran. ISBN 9788026209881. info
 • BALHAROVÁ, Kamila, Věra VOJTOVÁ a Jana PRESOVÁ. Zvládání každodenního života dospělých lidí s dyslexií – internet jako cesta k inkluzi. 1. vyd. Ivančice/Brno: COPRINT s.r.o., PPP Brno, s.r.o., 2015. 120 s. ISBN 978-80-87192-23-8. info
Výukové metody
Seminář, seminární práce a zpracování projektu pro aktivitu a) vyrovnávací příležitost, b) podporující příležitost pro cílovou skupinu žáků. Práce ve studentských týmech. Prezentace projektů - zpětná vazba k projektům ostatních skupin.
Metody hodnocení
Prezentace projektu - zpětná vazba k projektu jiné skupiny - písemná forma. Seminární práce dle zadání ve výuce. 60:40
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPk539