SPkK04 Komunikační a simulační techniky somatopedické

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 27. 11. 8:00–13:50 učebna 54, So 4. 12. 8:00–13:50 učebna 54
Předpoklady
75 % účast
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s intervenčními postupy u jedinců s tělesným postižením a dalšími podpůrnými opatřeními.
Výstupy z učení
Student bude schopen : - popsat možnosti podpory u osob s TP - pracovat s kompenzačními pomůckami - aplikovat terapeutické přístupy
Osnova
 • 1. Včasná intervence u dětí s centrálním postižením. 2. Kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným postižením. 3. Podpora psychomotorického vývoje u dětí s těžkým tělesným postižením - polohování, pomůcky. 4. Intervence v oblasti léčebné podpory (Vojtova metoda reflexní terapie, Bobath koncept). 5. Podpůrné terapie: canisterapie, hipoterapie. 6. Intervence v oblasti jemné motoriky a senzomotoriky u dětí s centrálním postižením. 7. Intervence v oblasti rozvoje grafomotoriky. 8. Náhradní způsoby psaní. 9. Zvláštnosti u žáků s progresívním onemocněním - DMD. 10. Specifika přístupů u dětí se zdravotním znevýhodněním - diabetes, astma, cystická fibróza, onkologická onemocnění. 11. Snoezelen. 12. Bazální stimulace.
Literatura
  povinná literatura
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6769-1. url html epub info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7611-2. URL info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Somatopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 123 stran. ISBN 9788073151379. info
  doporučená literatura
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 stran. ISBN 9788021045750. info
Výukové metody
Seminář, studium odborné literatury, případové studie.
Metody hodnocení
Kolokvium - rozprava.
Informace učitele
Další literatura bude vyučujícím upřesněna.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPkK04