SPkK16 Basics of Education of Individuals with Intellectual Disabilities

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Lenka Hrnčířová (lecturer)
Mgr. Nikola Paštrnáková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS., Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Timetable
Sat 17. 10. 8:00–13:50 učebna 50, Sat 24. 10. 8:00–13:50 učebna 50
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of the course is to acquaint students with the following topics: characteristics of intellectual disability; etiology, classification and characteristics of individual degrees of intellectual disability; dementia; Down syndrome; system of education of pupils with intellectual disabilities; prevention, inclusion and consulting.
Learning outcomes
At the end of the course student will be able to:
- understand and explain the term intellectual disability;
- use the information about the system of education of pupils with intellectual disability;
- submit a reasoned decision about placement of pupils into the system of education and interpret own knowledge from area of Down syndrome and dementia.
Syllabus
 • 1. Education of individuals with intellectual disabilities as field of science. 2. Characteristics of intellectual disability. 3. Dementia. 4. Apparent intellectual disability. 5. Down syndrome. 6. Etiology of intellectual disability. 7. Classification of intellectual disability. 8. Characteristics of individual degrees of intellectual disability. 9. Legislation on the issue of school education of pupils with intellectual disabilities. 10. Counselling services for pupils with intellectual disabilities. 11. Pre-school education of children with intellectual disabilities. 12. Elementary education of pupils with intellectual disabilities. 13. Education of pupils with intellectual disabilities within professional preparation. 14. Further education of individuals with intellectual disabilities. 15. Social services facilities.
Literature
 • Bartoňová, M. (2013) Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: Masarykova univerzita.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Bazalová, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál.
 • Bazalová, B. (2010) Psychopedie. In J. Pipeková (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky (s. 289-304). Brno: Paido.
 • Bendová, P., Zikl, P. (2011) Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada.
 • Černá, M. a kol. (2015) Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum.
 • Pipeková, J. (2006) Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: Masarykova univerzita.
 • Švarcová, I. (2011) Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: Portál.
 • Valenta, M., Müller, O. (2013) Psychopedie: teoretické základy a metodika. Praha: Parta.
Teaching methods
Lecture with active participation of students.
Assessment methods
Active participation in class (50 %). Written test (30 questions). For successful completion of this course is required 70 % correct answers.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin.
Teacher's information
http://www.ped.muni.cz/wsedu
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/SPkK16