SPkK18 Etopedie – základy oboru

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Monika Přikrylová (cvičící)
Mgr. Petra Ryšková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPkK18/OS01: So 6. 3. 14:00–19:50 učebna 50, So 27. 3. 14:00–19:50 učebna 50, M. Přikrylová, P. Ryšková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s konceptem inkluzivních přístupů k edukaci jedinců v riziku poruch chování a s poruchami chování. Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni analyzovat dopad nálepkování do přístupů dětí v riziku a s poruchami chování ke vzdělávání. Studenti se seznámí se základní klasifikací poruch chování.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni analyzovat dopad nálepkování do přístupů dětí v riziku a s poruchami chování ke vzdělávání. Student má osvojené přístupy k edukaci jedinců v riziku a s poruchami chování;zná základní klasifikaci poruch chování.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • - Porucha chování a její dynamika.
 • - Definice poruchy chování v kontextu perspektivy kvality života.
 • - Porucha chování jako speciální vzdělávací potřeba.
 • - Porucha chování ve výuce a učení.
 • - Vyrovnávací příležitosti v podmínkách školy a učení.
 • - Individuální podpora, posilování a provázení dítěte v riziku.
 • - Etopedie v systému speciální pedagogiky.
 • - Etopedie v kontextu inkluzivních trendů v pedagogice.
 • - Systém školských zařízení institucionální výchovy a preventivně výchovné péče.
Literatura
  povinná literatura
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. ISBN 9788021045736. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2008. 127 s. ISBN 9788073151669. info
  neurčeno
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 286 s. ISBN 9788073676285. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 228 s. ISBN 8071788880. info
 • ELLIOTT, Julian a Maurice PLACE. Dítě v nesnázích : prevence, příčiny, terapie. Translated by Jaroslava Kubátová - Jiří Štěpo. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2002. 206 stran. ISBN 8024701820. info
 • PELIKÁN, Jiří. Pomáhat být : otevřené otázky teorie provázející výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 159 s. ISBN 9788024603452. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova pro život. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1997. 108 s. ISBN 80-85866-23-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Seminář. Samostudium.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, seminární práce. Poměr 60%:40%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPkK18