SPp525 Reflektivní seminář 3 - LS

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp525/01: Čt 1. 4. 12:00–13:50 učebna 52, B. Bazalová, L. Doležalová, P. Kopečný, V. Vojtová, D. Zámečníková
Předpoklady
NOW ( SPp521 Odborná praxe souvislá 3 - LS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sdílení aktuálních zkušeností ze speciálněpedagogického prostředí. Cílem předmětu je prohlubování vztahu speciálněpedagogické praxe k ostatním společenskovědním oborům a možnosti využívání speciálněpedagogických poznatků v práci speciálního pedagoga.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna samostatně uplatňovat principy sebereflexe v praxi.
Osnova
 • • Podpora žáků se SVP.
 • • Speciálněpedagogický terén.
 • • Tvorba záznamových archů.
 • • Administrativa na pracovišti.
 • • Chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. info
  neurčeno
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004. 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
seminář, diskuze, reflexe průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování průběžných záznamů z praxe
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu/
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.

SPp525 Reflektivní seminář 3 - LS

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( SPp521 Odborná praxe souvislá 3 - LS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sdílení aktuálních zkušeností ze speciálněpedagogického prostředí. Cílem předmětu je prohlubování vztahu speciálněpedagogické praxe k ostatním společenskovědním oborům a možnosti využívání speciálněpedagogických poznatků v práci speciálního pedagoga.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna samostatně uplatňovat principy sebereflexe v praxi.
Osnova
 • • Podpora žáků se SVP.
 • • Speciálněpedagogický terén.
 • • Tvorba záznamových archů.
 • • Administrativa na pracovišti.
 • • Chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. info
  neurčeno
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004. 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
seminář, diskuze, reflexe průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování průběžných záznamů z praxe
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu/
Informace o podmínkách praxí na http://www.ped.muni.cz/wsedu/: studium, praxe-pokyny prezenční studium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.