SPp550 Mozková obrna

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp550/01: St 14:00–15:50 učebna 19a, D. Opatřilová
Předpoklady
75 % účast
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalostí v oboru somatopedie, aplikace získaných poznatků, zaměření na specifika podpory žáků s mozkovou obrnou, simulace podpory, metod a prostředků edukace definované skupiny žáků.
Výstupy z učení
- student má prohloubené znalosti v oboru somatopedie - umí aplikovat získané poznatky na specifika podpory žáka s mozkovou obrno - umí používat metody a prostředky edukace definované skupiny žáků
Osnova
 • 1. Vymezení základních pojmů. 2. Klasifikace, etiologie a charakteristika MO. 3. Diparetický vývoj. 4. Hemiparetický vývoj. 5. Rozvoj kvadruparézy. 6. Dyskinetické formy. 7. Psychomotorické zvláštnosti u MO. 8. NKS u dětí s MO. 9. Problémy s příjmem potravy. 10. Specifika v procesu učení u dětí a žáků s MO. 11. Specifika v oblasti senzomotoriky. 12. Specifika podpory při edukaci žáků s MO. 13. MO jako kombinované postižení. 14. Epilepsie u mozkové obrny. 15. Poradenské služby. 16. Mezioborová spolupráce.
Literatura
  povinná literatura
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. 2.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5266-6. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 stran. ISBN 9788021045750. info
 • KRAUS, Josef. Dětská mozková obrna. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 344 s. ISBN 8024710188. info
  doporučená literatura
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Somatopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 123 stran. ISBN 9788073151379. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. 1.vydání. Brno: Paido, 2007. 123 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-137-9. info
  neurčeno
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. 2., přepracované a rozšířené. Brno: MU, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-5266-6. info
Výukové metody
prezentace, diskuse, samostudium pomocí tutoriálů a odborných materiálů (IS MUNI)
Metody hodnocení
ústní zkouška, aktivní účast, vypracování seminární práce - výstup
Informace učitele
Literatura k jednotlivým tématům bude vyučujícím vždy na začátku semestru upřesněna.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPp550