SPp567 Odborná praxe souvislá 1 - MP-PAS

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( SPp570 Reflektivní seminář 1 - MP- PAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, sledovat metody práce, sledovat metody práce speciálního pedagoga v rámci pracoviště.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen osvojit si základní dovednosti vztahující se ke složkám práce speciálního pedagoga, je schopen reflektovat klima navštíveného zařízení.
Osnova
  • Odborná praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, hospitace, výstupy a speciálně pedagogickou diagnostiku.
Literatura
    doporučená literatura
  • MALEŇÁKOVÁ, Šárka a Vlasta VILÍMOVÁ. Pedagogická praxe - cesta od teorie k realitě. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s.r.o., 2008. s. 262-265, 4 s. ISBN 978-80-7392-052-4.
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
Výukové metody
Odborná praxe souvislá.
Metody hodnocení
2 týdny odborná praxe souvislá, zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
O průběhu praxe je student povinen vést záznamy dle požadavků na webu katedry a vložit je do Odevzdávárny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPp567