SV4BP_HPgS History of social pedagogy (seminar)

Faculty of Education
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Timetable
Tue 12:00–12:50 učebna 37
 • Timetable of Seminar Groups:
SV4BP_HPgS/01: Mon 15:00–16:50 učebna 78, D. Klapko
SV4BP_HPgS/02: Tue 13:00–14:50 učebna 37, D. Klapko
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The purpose of the seimnary is to create a discuss frame based on reading of primary and secondary sources. At the end of the course, the students will be able to: - Place and interpret (within the time line) the views and positions in the possibilities to solve the issues of socially handicapped groups within the history context - Evaluate the importance of the particular authors seen from the point of view of accepting the social context of the time and place. - Reflect and interpret problem social topics - Outline the present difficult issues of modern social pedagogy and outline the possibilities, based on the reading in the history of ed ucation - Take positions in the topical issues and also nowadays pathologies of a modern style of the threatened social groups.
Syllabus
 • 1. Historical – social condicionality of education in antique. 2. Characteristics of education in the period of early and high middle ages in Europe. 3. Time of reformation and counter reformation against the backround of pedagogical – educational approaches. 4. Renesaince thinkers about education, the influence of humanism. 5. Eourpean pedagogical thinkinkg in 17. century. 6. Characteristics of social changes in the age of enlightement, the new paradigm of education. 7. The influence of scientific-technical revolution on social situation in soociety and on education. 8. Oppinions and practices of abroad social pedagogues. 9. Oppinions and practices of czech social pedagogues. 10. The rise and working of czech experimental schools, interwar dispute about conceptions of czech pedagogy.
Literature
  recommended literature
 • František Bakule, l'enfant terrible de la pédagogique tcheque (Orig.) : František Bakule : enfant terrible české pedagogiky. info
 • BOSCO, Teresio. Don Bosco. Praha: Portál, 1993. 438 s. ISBN 80-85282-60-7. info
 • OWEN, Robert. Robert Owen a jeho pedagogické názory : Robert Owen on education (Orig.) : Robert Owen und der Sozialismus (Orig.). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 179 s. info
 • FRÖBEL, Friedrich. O výchově člověka : Friedrich Fröbel o výchově člověka (Variant.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. info
 • Johann Bernhard Basedow a jeho filantropinum. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 217 s. info
 • MAKARENKO, Anton Semenovič. Začínáme žít : pedagogická poéma. Praha: Lidové nakladatelství, 1973. info
 • PESTALOZZI, Johann Heinrich. J.J. Pestalozzi : výbor z pedagogických spisů. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 149 s. info
 • ROUSSEAU, Jean Jacques. O původu nerovnosti mezi lidmi [2-2546]. Praha: Svoboda, 1949. info
 • BLÁHA, Arnošt. Sociologie dětství [4. vyd., 1948]. 4. vyd. V Brně: Komenium, 1948. 237 s. info
 • VELINSKÝ, Stanislav. Individuální základy sociální pedagogiky : pokus o vymezení oboru a úkolu sociální pedagogiky. V Brně: Nákladem Společnosti "nových škol", 1927. info
 • ROUSSEAU, Jean Jacques. Emil, čili, O vychování. Translated by Antonín Krecar. V Přerově: Nákladem Fr. Bayera a Boh. Smutného, 1907. info
 • KOMENSKÝ, Jan Amos. J.A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v. V Praze: Nákladem Spolku pro vydávání laciných knih českých, 1892. info
Teaching methods
Seminar: class discussion, e-discussion, individual presentation.
Assessment methods
The course is finished by: elaboration of education concept active work in the e-learning course (75% attendance in seminaries)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Teacher's information
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2222
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2019/SV4BP_HPgS