SV4BP_KZ1U Course 1 - Introduction to Recreational Activities

Faculty of Education
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Prerequisites
Kurz je povinnou součástí výuky v 1. semestru studia prezenčního bakalářského oboru Sociální pedagogika a volný čas. Předpokladem pro jeho ukončení je aktivní účast a zapojení do všech naplánovaných aktivit.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Kurz je zaměřen na seznámení studentů v novém kolektivu, sebeprožitkové a sebepoznávací aktivity, volnočasové aktivity v přírodě, formy práce ve volném čase (se skupinou, jednotlivci), první reflexe studia oboru (motivace, očekávání, uplatnění) apod.
Syllabus
 • Studenti aktivním zapojením procházejí prvotními volnočasovými aktivitami, které jsou koncipovány tak, aby umožnily bližší neformální seznámení mimo prostředí pedagogické fakulty a současně poznání nových stránek své osobnosti.
Literature
 • BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001.
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha : Artama, 1992.
 • BARTŮNĚK, D. Hry v přírodě s malými dětmi.Praha : Portál, 2001.
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha : Dialog, 1992.
 • ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her, svazky I - IV (Hry v přírodě, Hry v klubovně, Hry na hřišti a v tělocvičně, Hry ve městě). Praha : Laprez, 1995.
 • BAKALÁŘ, E., KOPSKÝ, V. I dospělí si mohou hrát. Praha : Pressfoto ČTK, 1987.
 • ZAPLETAL, M. (ed.) Hry Jaroslava Foglara. Praha : Olympia, 2000.
 • CAMPBELLOVÁ, J. Techniky Arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998.
 • VALENTA, M. Dramaterapie. Praha : Portál, 2000.
 • BARTŮNĚK, D. Kniha her a činností v klubovně i venku. Praha : Portál, 2002.
 • NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 1998.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, 1998.
 • ŠIMAK, J. Lidské pudy a emoce. Praha : NLN, 1995.
 • ZAPLETAL, M. aj. Zlatý fond her. Praha : Mladá Fronta, 1990.
 • HANZÁLEK, M. (ed.) Fond her sborník programů a her Instruktorů. Brno : 2003.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000.
 • MASTERS, R.; HOUSTON, J. Naslouchej svému tělu. Praha : Pragma, 1993.
 • BAKALÁŘ, E. Nové psychohry Praha : Portál, 1998.
 • MÁTEJOVÁ, Z. Teorie a praxe muzikoterapie. Bratislava : UJAK, 1991.
 • CHOUR, J. Receptář her Náměty a návody pro vedoucí dětí a mládeže. Praha : Portál, 2000.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 1998.
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: kurs (3denní terénní výuka). Ukončení: zápočet. Požadavky k zápočtu: aktivní účast a zapojení do všech naplánovaných aktivit.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 3 dny.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2004/SV4BP_KZ1U