SV4BP_KZ3L Kurz 3 (letní)

Pedagogická fakulta
jaro 2004
Rozsah
5 dnů. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Předpoklady
Plánování, metodika a vedení vlastních volnočasových aktivit a her; aktivní zapojení v rámci kurzu. Příprava a organizace volnočasových činností ve specifickém prostředí přírody, lesa apod.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na hry a pobyt v přírodě, praktické volnočasové aktivity s dětmi všech věkových skupin; turistiku, tábornické a přírodovědné dovednosti, pohybové aktivity v přírodě, sebereflexní a sebepoznávací aktivity. Studenti sami vedou v blocích techniky, zpracovávají metodiku a reflexní výstupy v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.
Osnova
 • Studenti prezentují vlastní herní aktivity, vytváří si kartotéku her a seznamují se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti. Výstupem je vlastní vedení technik, metodická reflexe a zásobník aktivit.
Literatura
 • HANZÁLEK, M. (ed.) Fond her sborník programů a her Instruktorů. Brno : 2003.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 1998.
 • VALENTA, M. Dramaterapie. Praha : Portál, 2000.
 • BAKALÁŘ, E., KOPSKÝ, V. I dospělí si mohou hrát. Praha : Pressfoto ČTK, 1987.
 • BAKALÁŘ, E. Nové psychohry Praha : Portál, 1998.
 • ŠIMAK, J. Lidské pudy a emoce. Praha : NLN, 1995.
 • ZAPLETAL, M. aj. Zlatý fond her. Praha : Mladá Fronta, 1990.
 • BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001.
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha : Dialog, 1992.
 • MASTERS, R.; HOUSTON, J. Naslouchej svému tělu. Praha : Pragma, 1993.
 • CAMPBELLOVÁ, J. Techniky Arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998.
 • BARTŮNĚK, D. Kniha her a činností v klubovně i venku. Praha : Portál, 2002.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000.
 • NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 1998.
 • ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her, svazky I - IV (Hry v přírodě, Hry v klubovně, Hry na hřišti a v tělocvičně, Hry ve městě). Praha : Laprez, 1995.
 • ZAPLETAL, M. (ed.) Hry Jaroslava Foglara. Praha : Olympia, 2000.
 • BARTŮNĚK, D. Hry v přírodě s malými dětmi.Praha : Portál, 2001.
 • MÁTEJOVÁ, Z. Teorie a praxe muzikoterapie. Bratislava : UJAK, 1991.
 • CHOUR, J. Receptář her Náměty a návody pro vedoucí dětí a mládeže. Praha : Portál, 2000.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, 1998.
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha : Artama, 1992.
Metody hodnocení
Předmět je koncipován jako pětidenní terénní výuka (výcvikový kurs). Je zakončen zápočtem, pro jehož ukončení musí student splnit zadané úkoly a aktivně se spolupodílet na průběhu kursu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.