SV4BP_KZ3L Kurz 3 (letní)

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/3.3. 6 dnů. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům bakalářského prezenčního oboru Sociální pedagogika a volný čas.

Je zaměřen na:
- plánování, metodika a vedení vlastních volnočasových aktivit a her;
- aktivní zapojení v rámci kurzu. Příprava a organizace volnočasových činností ve specifickém prostředí přírody, lesa apod.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu - kurzu student:
- Projde metodickým výcvikem her, aktivit a pobytu v přírodě.
- Seznámí se a naučí vést praktické volnočasové aktivity s klienty všech věkových skupin; turistiku, tábornické a přírodovědné dovednosti, pohybové aktivity v přírodě, sebereflexní a sebepoznávací aktivity.
- Pod přímou supervizí odborných lektorů a „spolustudentů“ se naučí vest v blocích techniky.
- Zpracují metodiku a výstupy jejich vedení v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.
- Kurz je zaměřen na hry a pobyt v přírodě, praktické volnočasové aktivity s dětmi všech věkových skupin; turistiku, tábornické a přírodovědné dovednosti, pohybové aktivity v přírodě, sebereflexní a sebepoznávací aktivity.
- Studenti sami vedou v blocích techniky, zpracovávají metodiku a reflexní výstupy v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.
Osnova
 • Studenti prezentují vlastní herní aktivity, vytváří si kartotéku her a seznamují se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti.
 • Výstupem je vlastní vedení technik, metodická reflexe a zásobník aktivit.
Literatura
 • NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 1998.
 • MÁTEJOVÁ, Z. Teorie a praxe muzikoterapie. Bratislava : UJAK, 1991.
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha : Artama, 1992.
 • MASTERS, R.; HOUSTON, J. Naslouchej svému tělu. Praha : Pragma, 1993.
 • BARTŮNĚK, D. Kniha her a činností v klubovně i venku. Praha : Portál, 2002.
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha : Dialog, 1992.
 • ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her, svazky I - IV (Hry v přírodě, Hry v klubovně, Hry na hřišti a v tělocvičně, Hry ve městě). Praha : Laprez, 1995.
 • VALENTA, M. Dramaterapie. Praha : Portál, 2000.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, 1998.
 • BAKALÁŘ, E. Nové psychohry Praha : Portál, 1998.
 • CHOUR, J. Receptář her Náměty a návody pro vedoucí dětí a mládeže. Praha : Portál, 2000.
 • CAMPBELLOVÁ, J. Techniky Arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998.
 • BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001.
 • ZAPLETAL, M. (ed.) Hry Jaroslava Foglara. Praha : Olympia, 2000.
 • ZAPLETAL, M. aj. Zlatý fond her. Praha : Mladá Fronta, 1990.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 1998.
 • BARTŮNĚK, D. Hry v přírodě s malými dětmi.Praha : Portál, 2001.
 • ŠIMAK, J. Lidské pudy a emoce. Praha : NLN, 1995.
 • BAKALÁŘ, E., KOPSKÝ, V. I dospělí si mohou hrát. Praha : Pressfoto ČTK, 1987.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000.
 • HANZÁLEK, M. (ed.) Fond her sborník programů a her Instruktorů. Brno : 2003.
Výukové metody
Praktická výuka v přírodě, presentace projektů,skupinová diskuse
Metody hodnocení
Typ výuky: Kurz (5 denní terénní metodická výuka).
Ukončení: zápočet.
Požadavky k zápočtu:
1. Aktivní účast a zapojení do naplánovaného výcviku a programu.
2. Metodický výstup: Studenti sami vedou v blocích techniky, zpracovávají metodiku a reflexní výstupy v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit, vytváří si kartotéku her a seznamují se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti.
3. Odevzdání písemné závěrečné hodnotící zprávy vlastního výstupu a výstupů dalších týmů a kolegů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.