SV4BP_KZVT Course - Rafting

Faculty of Education
Spring 2004
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Prerequisites
Předpokladem pro ukončení předmětu je zvládnutí vodáckých dovedností a plnění vybraných úkolů v rámci terénní výuky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/35, only registered: 0/35, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/35
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Sjíždění vybrané řeky s důrazem na zvládnutí vodáckých dovedností, přípravu a organizaci kurzu, dodržování bezpečnosti a zásad.
Syllabus
 • Vodní turistika, organizace a příprava vodáckého kurzu, zvládání vodáckých dovedností, doprovodný program (hry, soutěže, poznávací vycházky).
Literature
 • NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě :[přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 98 stran. ISBN 8021015527. info
 • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL and Lubomír VAMBERA. Vodní turistika [Kodeš, 1977]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
 • ŠTEMPROK, Karel. Vodní turistika [Štemprok, 1975]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1975. 252 s., [1. info
 • HLAVÁČEK, Miroslav. Turistika. D. 1, [Obecné základy, zimní turistika, vodní turistika]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 183 s. info
 • WATKINS, David and Meike DALAL. Táboření a turistika. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1995. 128 s. ISBN 80-06-00617-2. info
 • HLAVÁČEK, Miroslav. Turistika. D. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 225 s. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 73 stran. ISBN 8021004967. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk and Václav MERTIN. Hry pomáhají s problémy. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 159 s. ISBN 80-85282-93-3. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v přírodě (Variant.) : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1995]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry na hřišti a v tělocvičně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1997]. info
Assessment methods (in Czech)
Předmět je koncipován jako čtyřdenní terénní výuka (volitelný výcvikový kurs), je ukončen zápočtem (viz předpoklady pro ukončení předmětu).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 4 dny.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2004/SV4BP_KZVT