SV4BP_VCS1 Výchova ve volném čase 1 - Teorie a metodika her

Pedagogická fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Rozvrh
Po 9:20–11:00 učebna 33
Předpoklady
Předmět je určen studentům prezenčního bakalářského oboru Sociální pedagogika a volný čas. Předpokladem pro jeho ukončení je splnění požadavků vymezených sylabem předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem seminárního cvičení je seznámit studenty s možnostmi výchovného využití her. Studenti prezentují vlastní herní aktivity, vytváří si kartotéku her a seznamují s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti. Studenti plní sadu úkolů podle podrobného zadání.
Osnova
 • Specifikace úkolů pro seminární práci:
 • Herní aktivita Studenti si připraví dvě vlastní hry, které budou zaměřeny na rozvoj vybraných vlastností osobnosti. Student hry uvede a zrealizuje se studenty ve vztahu k věkovým zvláštnostem dětí, adolescentů, dospělých. V závěru ozřejmí své záměry a postoje, které ho vedly k tomuto pojetí hry (30-40 min). Předpokládá se prezentace v power pointu.
 • Povinná struktura hry (charakteristika): důraz na metodiku, cíl a cílová skupinu, výstupy a výchovné prvky, analýza jednotlivých herních prvků, etnografický význam dané hry.
 • Typologie her zaměření: estetické, kognitivní (poznávací), kreativní, kulturní, dramatické, simulační, počítačové, terapeutické, sportovní, pohybové atd. Pozorování dětské hry
 • Studenti si vyberou skupinu dětí (pískoviště, park, školka, družina, škola apod.) a pozorují jejich spontánní dětskou hru. Vytvoří si pozorovací arch a pokusí se o interpretaci dětské hry ve vztahu ke známým teoriím her. Součástí protokolu je popis, chování dětí (sociální interakce), skupinová kooperace a dynamika, teorie her, význam diagnostických charakteristik apod. Hračka
 • Studenti si vyberou jednu ze svých hraček, která byla v jejich ranném dětství nejoblíbenější a zamyslí se nad jejím smyslem. Jaký význam má hračka v raném dětství pro utváření sebepojetí dítěte? Na základě vlastní reflexe napíší stručné zamyšlení (esej) v rozsahu max. 2 stran textu. Součástí textu je i popis, historický a etnografický význam a dále charakteristika osobní vazby nebo postoje k ní. Mravní hra
 • Studenti vymyslí vlastní hru, techniku, která bude zaměřena na mravní rozvoj jedince, skupiny. Příklady je možné získat na přednášce. Rozsah 1 strana (word, power point). Součástí popisu techniky bude cíl, cílová skupina, potřeby (pomůcky), metodika, postup realizace, využití, možné výstupy.
Literatura
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v klubovně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1996]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry ve městě a na vsi (Variant.) : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1988] : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1998]. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 223 s. ISBN 80-7178-235-1. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Výpravy za dobrodružstvím. 2. vyd., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 363 s. ISBN 80-86061-16-7. info
 • CHOUR, Jiří, Miloš ZAPLETAL a Jaroslav FOGLAR. Etapové hry. Liberec: Skauting, 1997. 301 s. ISBN 80-85421-18-6. info
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Hry pro život :sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 2. vyd. Praha: Portál, 1995. 174 s. ISBN 80-7178-042-1. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Translated by Gabriela Nová. 2. vyd., v Dialogu 1. vyd. Liberec: Dialog, 1992. 193 s. ISBN 80-85194-52-X. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají [Berne, 1992]. Liberec: Dialog, 1992. ISBN 80-85194-51-1. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká kniha deskových her. Illustrated by Alena Zapletalová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. 178 s. ISBN 8020401881. info
 • BAKALÁŘ, Eduard a Vojtěch KOPSKÝ. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1987]. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Pressfoto, 1987. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Hry v přírodě (Variant.). Vyd. 2. Praha: Olympia, 1987. 629 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Hry v klubovně (Variant.). Vyd. 1. Praha: Olympia, 1986. 573 s. : i. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Moderní společenské hry : s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1980. info
 • MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Umění odpočívat. 1. vyd. Praha: Práce, 1978. 208 s. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1976]. Vyd. 1. Praha: Pressfoto, 1976. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her : 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti [Zapletal, 1973]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1973. 242 s. : i. info
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens : o původu kultury ve hře : Homo ludens (Orig.). Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1971. 226 s. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Jak vést letní tábor. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1969. 264 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Pokladnice her : 116 nejlepších stolních her z celého světa. Praha: Mladá fronta, 1968. 246 s. info
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář
Ukončení: zápočet
Podmínky pro udělení zápočtu
aktivní účast v seminářích
pozorování hry (písemný záznam)
reference o knihách s herní problematikou
vlastní "mravní hra" - stručný záznam, nebo praktická realizace
demonstrace vlastní (převzaté - obecně neznámé) hry, rozbor, záznam do kartotéky
výstup se svoji hračkou - komentář
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.