SV_DP Diploma Thesis - Project

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/1. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Eva Minaříková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Institute for Research in School Education - Faculty of Education
Supplier department: Institute for Research in School Education - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
SV_DPp Diploma Thesis - Project
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na Institutu výzkumu školy a zdraví. Typicky ve třetím semestru magisterského navazujícího studia, nebo v devátem semestru dlouhého (pětiletého) magisterského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is designed as a final course encouraging students to write their thesis meeting all the requirements placed on it. Completion of this course will ensure that the student submits thesis agreed by supervisor. The student should be ready for a successful defense of thesis and aware of the requirements stated by a commission on defense.
Syllabus
 • The main activity is the consultation with supervisor. The students should work on the topic according schedule and end of the course the student should written minimall 70 % of the thesis (this is on the agreement between supervisor and student)
Literature
  recommended literature
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. info
 • COHEN, Louis, Lawrence MANION, Keith MORRISON and Richard BELL. Research methods in education. 7th ed. New York: Routledge, 2011. xxii, 758. ISBN 9780415583367. info
 • KŘOVÁČKOVÁ, Blanka and Martin SKUTIL. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 31, xvii. ISBN 9788070418635. info
 • ŠVEC, Štefan. Metodologie věd o výchově : kvantitativně-scientické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Translated by Jana Cacková. České rozš. vyd. Brno: Paido, 2009. 302 s. ISBN 9788073151928. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • CHRISTENSEN, Larry B. Educational research : quantitative, qualitative, and mixed approaches. Edited by Burke Johnson. 2nd ed. Boston: Pearson/A and B, 2004. xxvii, 564. ISBN 0205361269. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 8071845698. info
 • Výzkumné metody v pedagogice :příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Edited by Peter Gavora. [1. vyd.]. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15-X. info
Teaching methods
Individual consultations during the work on thesis.
Assessment methods
Credits are awarded for the submission of thesis (or part of it).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: Individuální konzultace.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/SV_DP