SV_DPp Diploma Thesis - Project

Faculty of Education
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Eva Minaříková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Institute for Research in School Education - Faculty of Education
Supplier department: Institute for Research in School Education - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
Předmět si zapisuje student, který bude psát diplomovou práci na Institutu výzkumu školy a zdraví. Typicky ve druhém semestru magisterského navazujícího studia, nebo v osmém semestru dlouhého (pětiletého) magisterského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is designed as a final course encouraging students to write their thesis meeting all the requirements placed on it. Completion of this course will ensure that the student submits thesis agreed by supervisor. The student should be ready for a successful defense of thesis and aware of the requirements stated by a commission on defense.
Syllabus
 • The main activity is the consultation of student and supervisor about topic of diploma thesis. The topic from research are of the research of school and health could student suggest.
 • The student should at the end of course:
 • - have to chosen topic
 • - create schedule of work on the topic
 • - create project to diploma thesis
Literature
  recommended literature
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. info
 • KŘOVÁČKOVÁ, Blanka and Martin SKUTIL. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 31, xvii. ISBN 9788070418635. info
 • ŠVEC, Štefan. Metodologie věd o výchově : kvantitativně-scientické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Translated by Jana Cacková. České rozš. vyd. Brno: Paido, 2009. 302 s. ISBN 9788073151928. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 8071845698. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
Teaching methods
Individual consultations during the work on thesis.
Assessment methods
Credits are awarded for the submission of project DT.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: Individuální konzultace.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2019/SV_DPp