SZ2BP_ASP1 Asistentská praxe 1

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 600 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/600, pouze zareg.: 0/600
Jiné omezení: jednotlivé seminární skupiny mají kapacitu 15 studentů
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student v průběhu celého semestru (celkem i s přípravou 40 hodin) provádí pedagogickou praxi, která spočívá v individuálním doučování žáků základní školy, vč. žáků se sociálním znevýhodněním. Student doučuje buď přímo v rodině žáka, na půdě školy, případně v jiné instituci (např. nezisková organizace). Cílem je aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi.
Osnova
  • • Organizace spolupráce (výběr žáka, domluvení podmínek spolupráce). • Plán doučování. • Studenti budou mít v rámci předmětu možnost navštívit odborné lekce, především z oblasti sociální a speciální pedagogiky, zaměřené na řešení konkrétních situací, s nimiž se v průběhu praxe setkávají (např. práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikace s rodiči žáka apod.). • Doučování – 26 hodin přímé práce s žákem, 14 hodin příprava na doučování (pracovní listy, pomůcky), vedení průběžných záznamů o pokroku žáka, o vzdělávacích potřebách. • Vložení vyplněné dokumentace k praxi do připravené aplikace v informačním systému. • Závěrečné setkání (kolokvium), 90 min., setkání ve skupině s ostatními praktikujícími studenty (max. 15 studentů/skupina), skupinové sdílení zkušeností.
Literatura
  • GULOVÁ, Lenka. Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách jako součást přípravy učitele. In Implementace předmětu Sociální komunikace se žákem (Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách), Univezita Tarase Ševčenka. 2014. info
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity. Prevence. Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 6, s. 15 - 18. ISSN 1214-8717. info
  • OBROVSKÁ, Jana, Olga KUSÁ, Zuzana LEHOTSKÁ, Ivana MARÁŠKOVÁ a Kateřina DOBEŠOVÁ. Školní a mimoškolní doučování metodika. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 44 s. ISBN 978-8086-85-3. URL info
  • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. s. 56 - 91, 35 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7. info
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. info
  • PAVLÍČKOVÁ, Radka. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných(romských)dětí v jejich domácím prostředí. In Vítková, Marie - Vojtová, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
  • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7040-991-6. info
Výukové metody
Trénink dovedností, teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná spolupráce s doučovaným žákem, odevzdání dokumentace k praxi, závěrečná diskuse k průběhu praxe.
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2441
Předmět je určen studentům 3. semestru studijního oboru Pedagogické asistentství pro ZŠ. V rámci předmětu proběhnou přednášky k aktuálním tématům pedagogiky. Pozvánky na přednášky budou rozesílány e-mailem všem studentům zapsaným v předmětu. Kontaktní osobou pro doučování v rodinách je: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. EmaSteparova@seznam.cz Veškerá dokumentace k praxi je dostupná na webových stránkách Oddělení praxí, dostupné zde: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016.