SZ2BP_ASP2 Asistentská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0/40. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 600 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/600, pouze zareg.: 0/600
Jiné omezení: jednotlivé seminární skupiny mají kapacitu 15 studentů
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student during the semester (total 40 hours with preparation) conducts teaching experience, which consists of individual tutoring elementary school pupils, incl. socially disadvantaged pupils. Student tutors either in the student's family, at the school or at another institution (eg. Non-profit organization). The goal of tutoring is to help the student improve their own benefit in selected subjects and motivate him to learn. Apply new knowledge and skills in practice.
Osnova
  • • Organizace spolupráce (výběr žáka, domluvení podmínek spolupráce). • Plán doučování. • Studenti budou mít v rámci předmětu možnost navštívit odborné lekce, především z oblasti sociální a speciální pedagogiky, zaměřené na řešení konkrétních situací, s nimiž se v průběhu praxe setkávají (např. práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikace s rodiči žáka apod.). • Doučování – 26 hodin přímé práce s žákem, 14 hodin příprava na doučování (pracovní listy, pomůcky), vedení průběžných záznamů o pokroku žáka, o vzdělávacích potřebách. • Vložení vyplněné dokumentace k praxi do připravené aplikace v informačním systému. • Závěrečné setkání (kolokvium), 90 min., setkání ve skupině s ostatními praktikujícími studenty (max. 15 studentů/skupina), skupinové sdílení zkušeností.
Literatura
  • GULOVÁ, Lenka. Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách jako součást přípravy učitele. In Implementace předmětu Sociální komunikace se žákem (Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách), Univezita Tarase Ševčenka. 2014. info
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity. Prevence. Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 6, s. 15 - 18. ISSN 1214-8717. info
  • OBROVSKÁ, Jana, Olga KUSÁ, Zuzana LEHOTSKÁ, Ivana MARÁŠKOVÁ a Kateřina DOBEŠOVÁ. Školní a mimoškolní doučování metodika. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 44 s. ISBN 978-8086-85-3. URL info
  • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. s. 56 - 91, 35 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7. info
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. info
  • PAVLÍČKOVÁ, Radka. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných(romských)dětí v jejich domácím prostředí. In Vítková, Marie - Vojtová, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
  • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7040-991-6. info
Výukové metody
Trénink dovedností, teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná spolupráce s doučovaným žákem, odevzdání dokumentace k praxi, závěrečná diskuse k průběhu praxe.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2441
Předmět je určen studentům 3. semestru studijního oboru Pedagogické asistentství pro ZŠ. V rámci předmětu proběhnou přednášky k aktuálním tématům pedagogiky. Pozvánky na přednášky budou rozesílány e-mailem všem studentům zapsaným v předmětu. Kontaktní osobou pro doučování v rodinách je: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. EmaSteparova@seznam.cz Veškerá dokumentace k praxi je dostupná na webových stránkách Oddělení praxí, dostupné zde: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016.