SZ2BP_ASP Practice teaching assistant

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. František Trapl (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková (seminar tutor)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (seminar tutor)
Bc. Dominika Dvořáková (assistant)
Mgr. Bc. František Georgiadis (assistant)
Mgr. Martina Kornherrová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Bc. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 600 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/600, only registered: 0/600
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 39 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
During the whole semester (60 hours in total incl. preparation), the students carry out teaching practice, which entails individual tutoring of elementary school pupils including socially disadvantaged pupils. The students are going to perform their tutoring in the pupil’s family, in the school or in another institution (e.g. a non-profit organisation). The purpose is to apply the gained knowledge and skills in practice.
Learning outcomes
The purpose is to apply the gained knowledge and skills in practice.
Syllabus
  • • Organisation of the cooperation (pupil selection, negotiating the terms of cooperation). • Tutoring plan. • As part of the course, the students will have the opportunity to attend lessons, mainly from the field of social and special education, focused on dealing with specific situations encountered during their practice (e.g. work with a pupil with special educational needs, communication with parents, etc.). • Tutoring – 26 hours of work with a pupil, 34 hours of lesson planning (worksheets, teaching aids), continuous record-keeping of the pupil’s progress, educational needs - administration • Submitting completed documents about tutoring in the appropriate homework vault of the e-learning course.
Literature
  • GULOVÁ, Lenka. Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách jako součást přípravy učitele. In Implementace předmětu Sociální komunikace se žákem (Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách), Univezita Tarase Ševčenka. 2014. info
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity (Tutoring Roma children from the perspective of students of Masaryk University). Prevence, Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 6, p. 15 - 18. ISSN 1214-8717. info
  • OBROVSKÁ, Jana, Olga KUSÁ, Zuzana LEHOTSKÁ, Ivana MARÁŠKOVÁ and Kateřina DOBEŠOVÁ. Školní a mimoškolní doučování metodika (Curricular and Extra-Curricular Tutoring). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 44 pp. ISBN 978-8086-85-3. URL info
  • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ and Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (Evaluation of course tutoring children from socially disadvantaged backgrounds). In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. p. 56 - 91, 35 pp. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7. info
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. info
  • PAVLÍČKOVÁ, Radka. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných(romských)dětí v jejich domácím prostředí (Remarks from Tutorage of Socially Disadvantaged(Roma)Children in their Home Environment). In Vítková, Marie - Vojtová, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 11 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. info
  • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel (Tutoring or Social Support? Reflection on the project Home Tutor). In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 pp. ISBN 978-80-7040-991-6. info
Teaching methods
Skill training, theoretical preparation by means of a lecture together with self-study of academic sources, group discussion.
Assessment methods
Regular cooperation with the pupil being tutored, submitting documents about the practice.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Student pedagogického asistenství plní předmět SZ2BP_ASP v průběhu studia 2x.
Information on course enrolment limitations: jednotlivé seminární skupiny mají kapacitu 15 studentů
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2016/SZ2BP_ASP/index.qwarp
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/SZ2BP_ASP