SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Radek Pospíšil
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 8:25–10:05 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 640 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 438/640, pouze zareg.: 0/640, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/640
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží studentům k základní orientaci při vstupu do rozsáhlé problematiky učitelské a asistentské profese. Studenti porozumí základnímu obsahu a terminologií pedagogiky a psychologie tak, aby ji mohli používat nejen v navazujících předmětech, ale především při soustavné kultivaci svého profesního smýšlení. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a teoriemi pedagogiky, obecné psychologie a psychologie osobnosti a jejich vývojem. Studium předmětu má ukázat vztahy pedagogiky a psychologie k ostatním společenskovědním oborům a naznačit možnosti využívaní pedagogických a psychologických poznatků v práci učitelů a asistentů pedagoga. Absolvování tohoto kurzu je předpokladem ke studiu dalších pedagogických a psychologických disciplín. Ve dvouhodinových přednáškách se budou střídat přednášející z katedry pedagogiky a psychologie.
Výstupy z učení:
Na konci kurzu bude student schopen:
• rozumět základnímu obsahu a terminologií pedagogiky a psychologie;
• číst běžné pedagogické a psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět;
• odlišit poznatky akademické pedagogiky a psychologie od běžných lidových pedagogických a psychologických poznatků.
Osnova
 • Hlavní témata:
 • 1. Pedagogika jako vědní obor. Determinanty výchovy a vzdělávání. Základní kategorie a pojmy.
 • 2. Předmět psychologie a jeho vývoj. Podmíněnost psychiky. Vědomí, čití a vnímání.
 • 3. Proces výchovy a vzdělávání. Vybrané modely výchovy a vzdělávání.
 • 4. Pozornost, paměť, představivost. Myšlení, řešení problémů.
 • 5. Pedagogické profese a jejich podstata. Reflexe a sebereflexe pedagoga. Profesní portfolio.
 • 6. Myšlení a řeč. Inteligence, schopnosti. Tvořivost. 7. Žák ve škole. Charakteristika žáků (gender, sociální status,..).
 • 8. Učení. Výsledky učení, druhy učení. Emoce. 9. Národní kurikulum a vzdělávací standardy. Škola jako instituce, organizace, pospolitost.
 • 10. Osobnost – pojem, vymezení, struktura a dynamika. Motivace, potřeby.
 • 11. Školský systém v České republice. Výsledky a efekty vzdělávání.
 • 12. Stres, stresory, syndrom vyhoření, psychohygiena. Vůle a volní procesy, rozhodování.
 • Doplňující informace:
 • Průřezová témata
 • 1. Edukační aspekty inkluze, diverzita (inkluze) z pohledu pedagogiky a psychologie
 • 2. Jak využívat poznatků z pedagogiky a psychologie;
 • 3. Profesní portfolio pedagoga – charakteristika.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 467 s. ISBN 9788024618326. info
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 2009. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7178-631-4. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8. info
  doporučená literatura
 • BLACK-HAWKINS, Kristine, Lani FLORIAN a Martyn ROUSE. Achievement and inclusion in schools. First published. vii, 161. ISBN 9780415391986. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010. 797 s. ISBN 9788073676865. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 5. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 322 s. ISBN 978-80-7367-416-8. info
 • ATKINSON, Rita L. Hilgard's introduction to psychology. Edited by Carolyn D. Smith. 13th ed. Fort Worth: Harcourt College, 2000. xxiii, 768. ISBN 015508044X. info
 • PAŘÍZEK, Vlastimil. Základy obecné pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1996. 76 s. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test (k absolvování předmětu je třeba 70% správných odpovědí)
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2018 01:40, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému