SZ6007 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/5. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková (lecturer)
Mgr. Lenka Ďulíková (assistant)
Mgr. Martina Kornherrová (assistant)
Bc. Marie Sedláková (assistant)
Mgr. et Mgr. Michaela Stejskalová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
Department of Social Education - Faculty of Education
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( SZ6607 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 22 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
During the whole semester (60 hours in total incl. preparation), the students carry out teaching practice, which entails individual tutoring of pupils with special needs, including socially disadvantaged pupils. The students are going to perform their tutoring in the pupil’s family, in the school or in another institution (e.g. a non-profit organisation; a university; a library). The purpose is to apply the gained knowledge and skills in practice and learn about the social aspects of education.
Learning outcomes
A student will be able to: 1) plan and realized individual learning plan 2) describe learning difficulties of pupils from social disadvantage families 3) focus own teaching process individual way
Syllabus
 • • The organisation of the cooperation (pupil selection, negotiating the terms of cooperation). • Tutoring plan. • As part of the course, the students will have the opportunity to attend lessons, mainly from the field of social and special education, focused on dealing with specific situations encountered during their practice (e.g. work with a pupil with special educational needs, communication with parents, etc.). • Tutoring – 26 hours of work with a pupil, 34 hours of lesson planning (worksheets, teaching aids), continuous record-keeping of the pupil’s progress, educational needs - administration • Submitting completed documents about tutoring in the appropriate homework vault of the IS.
Literature
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. In E-learningový kurz pro doučující studenty MU. 2016. info
 • Roma education in Europe : practices, policies and politics. Edited by Maja Miskovic. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. xiii, 206. ISBN 9780415535984. info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity (Tutoring Roma children from the perspective of students of Masaryk University). Prevence, Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 6, p. 15 - 18. ISSN 1214-8717. info
 • OBROVSKÁ, Jana, Olga KUSÁ, Zuzana LEHOTSKÁ, Ivana MARÁŠKOVÁ and Kateřina DOBEŠOVÁ. Školní a mimoškolní doučování metodika (Curricular and Extra-Curricular Tutoring). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 44 pp. ISBN 978-8086-85-3. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ and Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (Evaluation of course tutoring children from socially disadvantaged backgrounds). In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. p. 56 - 91, 35 pp. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7. info
 • PAVLÍČKOVÁ, Radka. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných(romských)dětí v jejich domácím prostředí (Remarks from Tutorage of Socially Disadvantaged(Roma)Children in their Home Environment). In Vítková, Marie - Vojtová, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 11 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel (Tutoring or Social Support? Reflection on the project Home Tutor). In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 pp. ISBN 978-80-7040-991-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. (Tutoring or Social Support? Reflection on the project Home Tutor.). In Svět výchovy a vzděláví v reflexi současného pedagogického výzkumu - sborník abstrakt. 1. vyd. 2007. p. 96. ISBN 978-80-7040-987-9. info
Teaching methods
Skill training, theoretical preparation by means of a lecture together with self-study of academic sources, group discussion.
Assessment methods
Regular cooperation with the pupil being tutored, submitting documents about the practice (a contract; a record sheet; a reflection of practice).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 60 hodin.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/SZ6007