SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 3x180 minut. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Andrášik (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Černá (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková (cvičící)
Bc. Dan Vykoukal (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6008/Erasmus: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Nehyba
SZ6008/01: Pá 20. 9. 8:00–11:50 učebna 73, Pá 4. 10. 8:00–11:50 učebna 28a, Pá 18. 10. 8:00–11:50 učebna 33, T. Andrášik
SZ6008/02: Pá 20. 9. 13:00–16:50 učebna 73, Pá 27. 9. 13:00–16:50 učebna 73, Pá 11. 10. 13:00–16:50 učebna 73, T. Andrášik
SZ6008/03: Pá 1. 11. 13:00–16:50 učebna 73, Pá 29. 11. 13:00–16:50 učebna 73, Pá 13. 12. 13:00–16:50 učebna 73, T. Andrášik
SZ6008/04: Pá 11. 10. 8:00–11:50 učebna 28a, Pá 1. 11. 8:00–11:50 učebna 28a, Pá 15. 11. 8:00–11:50 učebna 28a, D. Vykoukal
SZ6008/05: Pá 27. 9. 8:00–11:50 učebna 75, Pá 4. 10. 8:00–11:50 učebna 75, Pá 11. 10. 8:00–11:50 učebna 73, P. Svojanovský
SZ6008/06: Pá 27. 9. 13:00–16:50 učebna 75, Pá 4. 10. 13:00–16:50 učebna 75, Pá 11. 10. 13:00–16:50 učebna 75, P. Svojanovský
SZ6008/07: Pá 29. 11. 8:00–11:50 učebna 75, Pá 6. 12. 8:00–11:50 učebna 75, Pá 13. 12. 8:00–11:50 učebna 75, P. Svojanovský
SZ6008/08: Pá 29. 11. 13:00–16:50 učebna 75, Pá 6. 12. 13:00–16:50 učebna 75, Pá 13. 12. 13:00–16:50 učebna 75, P. Svojanovský
SZ6008/09: Pá 18. 10. 8:00–11:50 učebna 73, Pá 25. 10. 8:00–11:50 učebna 73, Pá 8. 11. 8:00–11:50 učebna 73, J. Nehyba
SZ6008/10: Pá 18. 10. 13:00–16:50 učebna 73, Pá 25. 10. 13:00–16:50 učebna 73, Pá 8. 11. 13:00–16:50 učebna 73, J. Nehyba
SZ6008/11: Pá 15. 11. 8:00–11:50 učebna 73, Pá 22. 11. 8:00–11:50 učebna 73, Pá 6. 12. 8:00–11:50 učebna 73, J. Nehyba
SZ6008/12: Pá 15. 11. 13:00–16:50 učebna 73, Pá 22. 11. 13:00–16:50 učebna 73, Pá 6. 12. 13:00–16:50 učebna 73, J. Nehyba
SZ6008/13: Pá 11. 10. 13:00–16:50 učebna 28a, Pá 1. 11. 13:00–16:50 učebna 28a, Pá 15. 11. 13:00–16:50 učebna 28a, D. Vykoukal
SZ6008/14: Pá 18. 10. 8:00–11:50 učebna 75, Pá 25. 10. 8:00–11:50 učebna 75, Pá 8. 11. 8:00–11:50 učebna 75, M. Sedláková
SZ6008/15: Pá 18. 10. 13:00–16:50 učebna 75, Pá 25. 10. 13:00–16:50 učebna 75, Pá 8. 11. 13:00–16:50 učebna 75, M. Sedláková
SZ6008/16: Pá 27. 9. 8:00–11:50 učebna 73, Pá 4. 10. 8:00–11:50 učebna 73, Pá 1. 11. 8:00–11:50 učebna 73, M. Sedláková
SZ6008/17: Pá 20. 9. 8:00–11:50 učebna 28a, Pá 27. 9. 8:00–11:50 učebna 28a, Pá 1. 11. 8:00–11:50 učebna 75, L. Škarková
SZ6008/18: Pá 20. 9. 13:00–16:50 učebna 28a, Pá 27. 9. 13:00–16:50 učebna 28a, Pá 1. 11. 13:00–16:50 učebna 75, L. Škarková
SZ6008/19: Pá 15. 11. 8:00–11:50 učebna 75, Pá 6. 12. 8:00–11:50 učebna 28a, Pá 13. 12. 8:00–11:50 učebna 28a, L. Škarková
SZ6008/20: Pá 27. 9. 13:00–16:50 učebna 33, Pá 4. 10. 13:00–16:50 učebna 33, Pá 11. 10. 13:00–16:50 respirium (4. nadzemní podlaží), K. Černá
SZ6008/21: Pá 18. 10. 13:00–16:50 respirium (4. nadzemní podlaží), Pá 25. 10. 13:00–16:50 respirium (4. nadzemní podlaží), Pá 1. 11. 13:00–16:50 respirium (4. nadzemní podlaží), K. Černá
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6608 Self-experience Preparation for the Profession I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 57 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem semináře je pomoci studentům zvědomovat, jakým způsobem se témata osobnostního a profesního rozvoje navzájem ovlivňují na základě jejich vlastní sebezkušenosti. Konkrétně (1) jak jejich vlastní zkušenost, kterou doposud získali, utváří jejich vnímání sebe v rámci své budoucí profesní dráhy. (2) Dále reflektovat, jak se vzájemně ovlivňuje jejich myšlení, emoce a jednání v rámci jejich osobnostního a profesního rozvoje. Všechny tematické bloky budou založeny na (3) sebezkušenosti studentů, kterou si sebou do předmětu přináší a která vznikne díky aktivitám přímo v předmětu. Pozornost studentů bude záměrně směřována k (4) reflexi jejich zkušeností z asistentské praxe. Dále jsou také tematické bloky založené na reflexi profesních zkušeností studentů z asistentské praxe. Kurz je inspirován konceptem Systemického modelování (Systemic modelling) a modelem Osobního rozvojového plánu (Personal Development Plan). Cílem semináře je tedy umožnit studentům reálnou sebezkušenost s vybranými tématy (viz témata semináře) osobnostního a profesního rozvoje skrze zkušenostní učení s důrazem na reflexi; podněcovat studenty k postupnému přebírání odpovědnosti za vlastní proces učení (self-directed learning) a umožnit studentům uvědomit si a případně revidovat své postoje ke své budoucí profesi.
Výstupy z učení
Výstupy z učení: Student po skončení semináře: • je seznámen s rolí osobnostního rozvoje v rámci profesního vývoje pedagoga. • je si vědom role vlastní sebereflexe ve vztahu k tématům semináře (Konkrétně: bezpečí ve skupině, já a moje pocity v rámci různých usořádání prostoru třídy, moje vyučování, moje dovednosti pedagoga). Student dokáže např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci; • prozkoumal své osobní postoje v rámci diskuze nad tématy semináře (Konkrétně: bezpečí ve skupině, já a moje pocity v rámci různých usořádání prostoru třídy, moje vyučování, moje dovednosti pedagoga). • je seznámen s procesem skupinové reflexe praxe • umí vztahovat témata ze semináře k vlastní zkušenosti z asistentské praxe.
Osnova
 • 1. blok: Úvod do sebezkušenosti (bezpečí ve skupině, já a moje pocity v rámci různých uspořádání prostoru třídy) 2. blok: Můj styl vyučování 3. blok: Moje dovednosti pedagoga v minulosti, tady a teď a v budoucnosti
Literatura
 • CAREY, Benedict. How we learn: The surprising truth about when, where, and why it happens. New York: Random House, 2014.
 • VÁCHA, Marek Orko. Nevyžádané rady mládeži. Brno: Cesta, 2017. ISBN 978-80-7295-226-7.
 • STEPHENS, Dale J. Vzdělávejte se po svém: nechte přednášek, ušetřete spoustu peněz a naučte se víc, než se kdy naučí vaši vrstevníci. Brno: Flow, 2013. ISBN 978-80-905480-2-2.
 • HATTIE, John a Gregory C. R. YATES. Visible learning and the science of how we learn. First published. London: Routledge, 2014. xvii, 349. ISBN 9780415704991. info
 • LUDWIG, Petr. Konec prokrastinace : jak přestat odkládat a začít žít naplno. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2013. 271 stran. ISBN 9788087270516. info
 • WAITZKIN, Josh. The art of learning : an inner journey to optimal performance. 1st pbk. ed. New York: Free Press, 2008. xxi, 265. ISBN 9780743277464. info
 • PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení : perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 248 s. ISBN 8072900927. info
 • SCHÖN, Donald A. The reflective practitioner : how professionals think in action. Aldershot: Ashgate, 1991. x, 374. ISBN 9781857423198. info
Výukové metody
Metody výuky: facilitace zkušenostního učení ve skupině s důrazem na reflexi pomocí vybraných metod, které berou v potaz celou osobu učícího (kognitivní, afektivní a konativní aspekty; explicitní i tacitní dimenzi znalostí). Jedná se např. o metody systemické modelování, koučování, aj.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: Hodnocení je z velké části založeno na aktivní účasti na seminářích. Aktivní účast znamená, že student reflektuje písemnou nebo ústní formou své zkušenosti s jednotlivými tématy v rámci semináře. Písemná forma reflexe spočívá ve zpracování pracovních listů v rámci semináře nebo v psaní reflektivního deníku. Ústní forma znamená, že se student zapojuje do diskuzí a reflektuje při nich svou vnitřní zkušenost. Jako doplňková metoda hodnocení bude využito plnění průběžných úkolů (max. 3), které vychází z témat seminářů. Tyto úkoly studenti budou průběžně odevzdávat do odevzdávárny informačního systému.
Informace učitele
Student si tento předmět zapisuje spolu s předmětem Asistentská praxe nebo Asistentská praxe-asistent pedagoga. Skupiny se otevírají jen při větším počtu než je 10 studentů na skupinu. Nahrazování hodin: Z důvodu, že se jedná o blokový předmět, tak je povinná 100% účast. Možná je maximálně jedna náhrada za semestr v nějaké cizí skupině, a to jen z velmi výjimečných důvodů a po individuální domluvě. Při nahrazování v cizí skupině (jednou za semestr) s tím musí souhlasit vyučující skupiny v které si hodinu chcete nahradit. Dále o tom informujte i vyučujícího své vlastní skupiny. Pokud máte omluvenku od lékaře, tak si hodinu můžete nahradit ve zkouškovém období, kdy budou vypsány náhradní termíny pro každý ze seminářů. Náhradní termíny jsou vypsány formou termínů pro kolokvium, prosím sledujte IS. Erasmus studenti: Prosím přihlašte se v seminárních skupinách předmětu do skupinu určené pro Erasmus studenty. Formy ukončení v rámci Erasmu: 1. Absolvujte podobný seminář, jako je sebezkušenostní příprava k profesi (trénink komunikace, seberozvojová skupina, personal development plan, mindfulness training, různé druhy reflektované praxe, atd.) v rozsahu 12 hodin. Absolvujete to buď v zahraničí nebo po návratu u nás. 2. Předmět si odchodíte v náhradní termínu ve zkouškovém období, kdy jsou vždy znovu vypsané všechny tři semináře (většinou je to pro podzimní semestr leden nebo pro jarní květen). 3. Pokud ani jedna z možností pro Vás není reálná, pak prosím před začátkem Erasmus pobytu kontaktujte garanta předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ6008