SZ6056 Reflexe praxe

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.6. 2x 180 minut. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Bradová (cvičící)
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Irena Budínová, Ph.D. (cvičící)
Karel Doleček (cvičící)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kučera (cvičící)
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Málek (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Olbertová (cvičící)
Mgr. Karel Picka (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Sýkorová (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6056/01: So 30. 11. 9:00–12:50 učebna 42, So 14. 12. 9:00–12:50 učebna 38, J. Kratochvílová
SZ6056/02: So 23. 11. 9:00–12:50 učebna 38, So 14. 12. 9:00–12:50 učebna 38, J. Nehyba
SZ6056/03: So 30. 11. 9:00–12:50 učebna 39, So 14. 12. 9:00–12:50 učebna 39, M. Olbertová
SZ6056/04: So 30. 11. 9:00–12:50 učebna 22, So 14. 12. 9:00–12:50 učebna 39, J. Bradová
SZ6056/05: So 23. 11. 9:00–12:50 učebna 39, So 14. 12. 9:00–12:50 učebna 34, P. Svojanovský
SZ6056/06: So 23. 11. 9:00–12:50 učebna 22, So 14. 12. 9:00–12:50 učebna 34, L. Škarková
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6656 Practice Reflection )
!NOWANY(Fy6004,HL6004,HV6004,CH6004,KL6004,OV6004,AJ6004,Bi6004,CJ6004,De6004,FJ6004,Kv6004,MA6004,NJ6004,RJ6004,RV6004,SP6004,TE6004,Vi6004,VV6004,Ze6004).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 46 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům prostor pro reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti v rámci hlavního studijního plánu (MAJOR).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student dokáže: - otevřeně sdílet zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - cíleně využívat reflexi a sebereflexi jakožto nástroj profesního učení; - lépe uchopovat podstatné aspekty pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse v semináři.
Osnova
  • • porozumění rozdílu mezi popisným a reflektivním psaním • skupinová práce s pedagogickým (reflektivním) deníkem • osvojování reflexe a sebereflexe jakožto nástroje profesního učení
Literatura
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
• různé formy skupinové diskuse; • práce s reflektivními deníky.
Metody hodnocení
• aktivní účast ve výuce (100%); • odevzdání záznamů v reflektivním deníku.
Informace učitele
Podrobné informace k předmětům, které se týkají praxe naleznete zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/rozcestnik-praxe-nmgr/
Další komentáře
Studijní materiály
MAJOR/MINOR KOMBINOVANÝ.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ6056