SZ6064 Úvod do filosofie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Erika Vonková (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Erika Vonková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–10:50 učebna 30
Předpoklady
Určeno stud. 1. roč. všech oborů presenčních-kromě 1. roč. učitelství pro 1.stupeň ZŠ a učitelství pro mateřské školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci kursu by studenti měli být schopni pochopit a interpretovat vybrané historické způsoby uchopení pojmu "filosofie", které ovlivňují způsob myšlení, přístup ke světu i sobě samému u člověka 21.století.
Výstupy z učení
Na konci kursu by studenti měli být schopni pochopit a interpretovat vybrané historické způsoby uchopení pojmu "filosofie", které ovlivňují způsob myšlení, přístup ke světu i sobě samému u člověka 21.století.
Osnova
 • 1. Filosofie a filosofování 2. Hérakleitovo hledání sebe samého 3. Platónův člověk člověkem dvou světů 4. Základní otázka helénismu a její řešení(stoicismus a epikureismus) 5. Desaertova cesta ke "Myslím, tedy jsem" a její důsledky 6. Lockova teorie poznání 7. Berkeleyova kritika Johna Locka 8. Humův agnosticismus 9. Kantův koperníkovský obrat a jeho fatální důsledky 10. Schopenhauerův voluntarismus 11. F.Nietzsche, nihilismus a jeho důsledky pro 20.století 12.Člověk, epicentrum francouzských existencialistů
Literatura
  povinná literatura
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. 5. vyd. Praha: Paseka, 2006. 374 s. ISBN 8071858196. info
 • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 8071821470. info
 • Filozofický slovník. 2. rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 463 s. ISBN 8071820644. info
  doporučená literatura
 • FEARN, Nicholas. Jak a o čem přemýšlejí filozofové : od antiky k postmoderně. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd.1. Praha: Portál, 2004. 167 s. ISBN 8071787841. info
 • SCRUTON, Roger. Krátke dejiny novovekej filozofie : od Descarta po Wittgensteina. Translated by Eva Šimečková. Bratislava: Archa, 1991. 445 s. ISBN 8071150231. info
  neurčeno
 • POPKIN, Richard Henry a Avrum STROLL. Philosophy made simple. 2nd ed., rev. New York: Broadway Books, 1993. xv, 332. ISBN 0385425333. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ukončení předmětu písemný zápočet. 18 z 25 otázek správně.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2076
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ6064

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 12:06, 43. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému