SZ6068 Úvod do Feuersteinova instrumentálního obohacování

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6068/01: Út 18:00–19:50 učebna 53, P. Kopečný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studentky a studenty s metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování prostřednictvím praktické činnosti s instrumenty Uspořádání bodů, Porovnávání a Ilustrace. Studentkám a studentům je tak nabídnuta možnost prožít principy zprostředkovaného učení a poznat prvky intervenčního programu Instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feuersteina s širokým uplatněním v individuální práci i ve třídě, který vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení. Na seminářích bude probíhat aktivní práce s pracovními listy.
Výstupy z učení
Student/ka se učí rozvíjet schopnost projít učením v souvislostech. Student/ka se učí nacházet strategie řešení úkolu. Student/ka rozumí principu zprostředkovaného učení. Student/ka dokáže uvažovat o využití principů zprostředkovaného učení v běžném životě i v pedagogické praxi.
Osnova
  • 1. Seznámení s osobností prof. Feuersteina 2. Práce s instrumentem Uspořádání bodů 3. Práce s instrumentem Porovnávání 4. Práce s instrumentem Ilustrace
Literatura
    doporučená literatura
  • Feuerstein R. et al (2006). Creating and Enhancing Cognitive Modifiability. Jerusalem: ICELP.
  • MÁLKOVÁ, Gabriela. Umění zprostředkovaného učení : teoretická východiska a výzkum instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina. Vydání první. Praha: Togga, 2008. 121 stran. ISBN 9788087258026. info
Výukové metody
seminář, diskuse, práce ve skupinách
Metody hodnocení
Zpracování přípravy jedné ukázkové hodiny, skupinová rozprava reflektující možnosti využití metody v praxi.
Informace učitele
Před samotnou prací s materiálem je NEZBYTNÉ OBJEDNÁNÍ instrumentů Uspořádání bodů a Porovnávání - cena jednoho instrumentu je přibližně 120 Kč + poštovné (bude řešeno na prvním setkání v rámci výuky).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SZ6068