SZ6070 E-learningové systémy ve vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Karel Picka (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6070/01: Út 12:00–13:50 učebna 28, K. Picka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu:
- bude schopen vytvořit vlastní e-learningový kurz v systému LMS Moodle;
- bude znát zásady tvorby distančních opor a e-learningových kurzů;
- bude schopen navrhnout obsahovou náplň kurzů včetně efektivního využívání aktivit dostupných v prostředí LMS;
- bude ovládat základní správu, konfiguraci a instalaci e-learningového systému
Osnova
  • 1. E-learnigové systémy v praxi. 2. Autorské prostředí LMS Moodle z pohledu studenta, učitele a správce. 3. Tvorba výukových materiálů dle zásad tvorby distančních studijních opor. 4. Studijní materiály v prostředí LMS Moodle. 5. Činnosti v prostředí LMS Moodle. 6. Stavba kurzů pro sychnronní výuku, asynchronní výuku. 7. Správa kurzů a nastavení z pohledu tutora. 8. Správa LMS Moodle z pohledu správce. 9. Instalace a úvodní konfigurace LMS Moodle.
Literatura
  • Zlámalová, H. Distanční vzdělávání a eLearning. Univerzita J.A. Komenského, 2008, 142 s. Drlík, M., Kapusta, J., Mesárošová, M. a Švec, P. Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů. Computer Press, 2015, ISBN 978-80-251-3759-8
  • Mareš, J. Člověk a vzdělání v informační společnosti :[vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Edited by Petr Sak. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300.
  • Korviny, P. Moodle pro začínající uživatele. Slezská univerzita v Opavě, 2006
  • Zounek, Jiří a Petr Sudický. E-learning učení (se) s online technologiemi. Wolters Kluwer, 2012, 248 s., ISBN 978-80-7357-903-6
Výukové metody
Praktická cvičení na počítači s potřebným software, distanční vzdělávání.
Metody hodnocení
Vypracování distanční opory.
Informace učitele
http://elmood.ped.muni.cz
Součástí výuky jsou praktické úkoly týkající se stavby e-learningového kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ6070