SZ6091 Analysis and Interpretation of Educational Situations in Schools

Faculty of Education
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0/.3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Jana Létalová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (lecturer)
Petra Ludvová Hašková, DiS. (assistant)
Mgr. Vojtěch Žák (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Department of Education - Faculty of Education
Supplier department: Department of Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SZ6091/01: Sat 20. 3. 15:00–16:50 kancelář vyučujícího, Sat 17. 4. 15:00–16:50 kancelář vyučujícího, J. Létalová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course makes students familiar with upbringing aspects of school education. Students will encounter current research aimed at upbringing situations in schools. Based on work with qualitative data from these studies, student will analyse and interpret selected phenomena. In the context of seminar tasks, students will write their own story with a theme of „My biggest trouble in school“. As a second step, they will be required to rewrite the story from a point of a teacher, and as a third step, they will compare perspectivity of both agents. In this way, they learn to understand upbringing situations in various contexts, they move from pupil’s perspective to teacher’s/assistant’s perspective.
Learning outcomes
Learning outcomes:
After completing the course, the student will:
• understand the upbringing function of school, be able to name examples of various upbringing situations in school.
• be able to critically discuss selected concepts, name examples of realized research.
• be able to interpret qualitative data on a basic level that are related to upbringing situations in school.
• be able to consider different perspectives of upbringing situations agents.
Syllabus
 • 1. Socialization, upbringing, and education in school. Values in the elementary school education. Analysis of cross-cutting themes in the Framework Education Programme.
 • 2. School in society: reproduction of social (in)equalities in school.
 • 3. Authority, discipline, and power. Power in a school classroom: power bases (legitimate, coercive, rewarding, referential, expertial).
 • 4. Power in a classroom: power constellations.
 • 5. Misbehaviour, refusal of cooperation, and pupils’ resistance.
 • 6. Aggresivity and bullying. Analysis and interpretation of stories about aggresivity and bullying in schools.
 • 7. Hidden curriculum.
 • 8. Gender education in school.
 • 9. Seminar task 2: Re-telling students’ own stories from the perspective of a teacher
 • 10. Seminar task 3: Comparing pupil’s and teacher’s perspective in a story. Creation of recommendations for students’ own teaching practice.
 • 11. Analysis of “My biggest trouble in school” narratives of each participant in the seminar group (anonymously). Creation of pupil’s non-conformity and problematic behaviour typologies. Interpretation of non-conformity and problematic behaviour causes. Searching for possible solutions.
 • 12. Summary and reflection on the seminar.
Literature
 • Bittnerová, D. (2002). Rvačka jako kulturní forma. In Pražská skupina školní etnografie, 1.–8. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 „Žák v měnících se podmínkách současné školy“. Dostupné z http://userweb.pedf.cu
 • Kaščák, O., & Filagová, M. (2007). Javisko a zákulisie školy: o materskej škole a skrytom kurikule. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.
 • Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině.
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě (Pupil’s Resistance Behaviour as a Power Manifestation within Classroom). Orbis Scholae. Karolinum, 2015, vol. 9, No 1, p. 103-117. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2015.74. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Skryté kurikulum, žité příběhy. Narativy studentů učitelství o škole (Hidden curriculum, lived stories. Student teachers’ narratives about school). Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2015, vol. 25, No 5, p. 649-670. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-5-649. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ and Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 pp. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015. Čítárna Munispace info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (Gender in front of the blackboard.). Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. 250 pp. Edice Studie. ISBN 978-80-7419-119-0. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci (Constellations of Power in Educational Communication). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, vol. 16, No 1, p. 89-118. ISSN 1803-7437. info
 • KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině (Destined for Manual Job: Educational Reproduction in Working Class Family). Praha: Slon, 2004. 190 pp. Studie. ISBN 80-86429-29-6. URL info
Teaching methods
lectures, class discussion based on qualitative research data, storywriting
Assessment methods
Assessment method:
Completion of a task in three gradual steps.
Preparation for lectures: reading.
Active participation in seminars.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 4 hodiny.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2021/SZ6091