SZ6092 Alternativní a inovativní pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Bubnová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6653 School Management , SZ6654 Inclusive Education , SZ6053 Školský a školní management , SZ6053 Školský a školní management , SZ6692 Alternative and Innovative Education )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsah předmětu slouží k rozšíření a propojení informovanosti o možnostech alternativních postupů ve výchově a vzdělávání.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit problematiku alternativního školství;
- interpretovat informace o tradičních i moderních alternativních školách;
- promyšleně zaujímat stanoviska ke studované problematice;
- racionálně využívat získané poznatky pro svůj vlastní rozvoj;
- vyjadřovat rozhodnutí o situacích, vztahujících se ke sledované disciplíně (na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé skutečnosti);
- interpretovat získané vědomosti - aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi.
Osnova
  • Vybrané rysy alternativních výchovných a vzdělávacích postupů.
  • Waldorfská škola. Montessoriovská škola. Daltonská škola. Freinetovská škola. Jenská škola.
  • Alternativní školy v 70. letech 20. století.
  • Uplatnění alternativních principů a metod v současných vzdělávacích projektech v ČR.
  • Kooperativní škola, inkluzivní škola, otevřená škola. Integrovaná tématická výuka, projektová výuka, Začít spolu, Dokážu to.
  • Angažované učení, škola hrou, individualizované učení. Program Škola podporující zdraví.
Literatura
  • SVOBODOVÁ, J. (ed.). Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí (Zdroje inspirace pro učitele). Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-86633-93-0.
Výukové metody
- teoretická příprava formou semináře s důrazem na diskusi problému a samostatným zpracováním seminární práce
- praktická příprava formou náslechů na vybraných školách
Metody hodnocení
- závěrečná rozprava
- seminární práce v rozsahu 3 stránek, kterou student odevzdá v elektronické // tištěné podobě vyučujícímu do dohodnutého termínu
- prezentace zvoleného seminárního úkolu s využitím osnovy vlastními slovy v době trvání max. 15 minut
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.