SZ6096 Practice Reflection

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/.6. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Irena Budínová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (seminar tutor)
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martin Kučera (seminar tutor)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Málek (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Markéta Olbertová (seminar tutor)
Mgr. Karel Picka (seminar tutor)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Sýkorová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (seminar tutor)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Department of Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Supplier department: Department of Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SZ6096/01: Sat 28. 11. 9:00–12:50 učebna 38, Sat 19. 12. 9:00–12:50 učebna 38, P. Svojanovský
SZ6096/02: Sat 28. 11. 9:00–12:50 učebna 39, Sat 19. 12. 9:00–12:50 učebna 38, J. Nehyba
SZ6096/03: Sat 5. 12. 9:00–12:50 učebna 38, Sat 19. 12. 9:00–12:50 učebna 39, L. Škarková
SZ6096/04: Sat 5. 12. 9:00–12:50 učebna 39, Sat 19. 12. 9:00–12:50 učebna 39, M. Olbertová
Prerequisites
! NOWANY ( SZ6656 Practice Reflection )
!NOWANY(Fy6004,HL6004,HV6004,CH6004,KL6004,OV6004,AJ6004,Bi6004,CJ6004,De6004,FJ6004,Kv6004,MA6004,NJ6004,RJ6004,RV6004,SP6004,TE6004,Vi6004,VV6004,Ze6004).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 40 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The purpose of this course for students is to offer them space for reflection of experience from their own teaching practice and to help them enhance their reflective and self-reflective skills within the MINOR study plan.
Learning outcomes
After completing the course students will be able to: - openly share experiences from their own teaching practice in the professional community; - reflect on experiences from their own teaching practice in the professional community; - use reflection and self-reflection as a tool for professional learning.
Syllabus
  • • understanding the difference between descriptive and reflective writing • group work with a pedagogical (reflective) diary • acquiring of reflection and self-reflection as a tool for professional learning
Literature
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR and František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků) (Expert teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective)). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 pp. ISBN 978-80-210-6681-6. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila and Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. and Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora (Clinical year: professional development processes in student teachers and their support). první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 pp. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel (The beginning teacher). dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 pp. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Teaching methods
• various forms of group discussions • work with reflective diaries.
Assessment methods
• active participation in the seminar (100%) • submission of records in the reflective diary
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
General note: MINOR KOMBINOVANÝ.
Information on the extent and intensity of the course: 2x 180 minut.
Teacher's information
To open this course – minimum 10 students have to be enrolled. Otherwise the course will be not open.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/SZ6096