SZ6687 Practice Teaching Assistant - Tutoring 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2.5. 30 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Ďulíková (přednášející)
Bc. Marie Sedláková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michaela Stejskalová (cvičící)
Mgr. Martina Kornherrová (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 , SZ6632 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
During the whole semester (60 hours in total incl. preparation), the students carry out teaching practice, which entails individual tutoring of elementary school pupils including socially disadvantaged pupils. The students are going to perform their tutoring in the pupil’s family, in the school or in another institution (e.g. a non-profit organisation). The purpose is to apply the gained knowledge and skills in practice.
Výstupy z učení
A student will be able to: 1) plan and realized individual learning plan 2) describe learning difficulties of pupils from social disadvantage families 3) focus own teaching process individual way
Osnova
 • • Organisation of the cooperation (pupil selection, negotiating the terms of cooperation). • Tutoring plan. • As part of the course, the students will have the opportunity to attend lessons, mainly from the field of social and special education, focused on dealing with specific situations encountered during their practice (e.g. work with a pupil with special educational needs, communication with parents, etc.). • Tutoring – 26 hours of work with a pupil, 34 hours of lesson planning (worksheets, teaching aids), continuous record-keeping of the pupil’s progress, educational needs - administration • Submitting completed documents about tutoring in the appropriate homework vault of the e-learning course.
Literatura
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. In E-learningový kurz pro doučující studenty MU. 2016. info
 • Roma education in Europe : practices, policies and politics. Edited by Maja Miskovic. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. xiii, 206. ISBN 9780415535984. info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity. Prevence. Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 6, s. 15 - 18. ISSN 1214-8717. info
 • OBROVSKÁ, Jana, Olga KUSÁ, Zuzana LEHOTSKÁ, Ivana MARÁŠKOVÁ a Kateřina DOBEŠOVÁ. Školní a mimoškolní doučování metodika. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 44 s. ISBN 978-8086-85-3. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. s. 56 - 91, 35 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7. info
 • PAVLÍČKOVÁ, Radka. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných(romských)dětí v jejich domácím prostředí. In Vítková, Marie - Vojtová, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7040-991-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Svět výchovy a vzděláví v reflexi současného pedagogického výzkumu - sborník abstrakt. 1. vyd. 2007. s. 96. ISBN 978-80-7040-987-9. info
Výukové metody
Skill training, theoretical preparation by means of a lecture together with self-study of academic sources, group discussion.
Metody hodnocení
Regular cooperation with the pupil being tutored, submitting documents about the practice.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2441
The course is for the students of the 3rd semester of the Lower Secondary Teacher Training study programme. The course will include lectures on the current topics in education. Lecture invitations will be sent via e-mail to all the students enrolled in the course. The contact person for tutoring in families is: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. EmaSteparova@seznam.cz All the documents related to the practice is available on the website of the Practice Department available here: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe1_studentbc or in Interactive syllabi
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SZ6687