SZ7BK_BiEV Environmental Education

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/.3. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (lecturer)
RNDr. Barbora Javorová (lecturer)
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (lecturer)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (lecturer)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Department of Biology - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Supplier department: Department of Biology - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course students should be able to:
- Incorporate the Environmental Education into existing curricula
- Explain the difference between Ecology and Environmental
- Explain basic ecological concepts (population, community, ecosystem);
- Characterize global environmental problems; - Explain how to dispose of different types of waste;
Syllabus
 • 1. Environmental education in FEPEE. 2. Ecology and environmentalistics - basic concepts. 3. Sustainable development and his assumptions. 4. Basic ecological (biological) concepts. 5. Running of matter and energy. Protection of nature. 6. Ecology and chemismy. 7. Polutants, toxicity, preventive. 8. Waste products. 9. Energy. 10. Environment generally. 11. Environment of the Czech Republic. 12. Landscape.
Literature
  required literature
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • LAŠTŮVKA, Zdeněk and Pavla KREJČOVÁ. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 8085615932. info
  recommended literature
 • HOUGHTON, John Theodore. Globální oteplování : úvod do studia změn klimatu a prostředí. Praha: Academia, 1998. 228 s. ISBN 8020006362. info
 • BEGON, Michael, John L. HARPER and Colin R. TOWNSEND. Ecology : individuals, populations and communities. 3rd ed. Cambridge: Blackwell Science, 1996. xii, 1068. ISBN 086542845X. info
 • GRALLA, Preston. Jak pracuje životní prostředí : [klíčové problémy v souvislosti s životním prostředím]. Illustrated by Cherie Plumlee. Brno: Unis, 1995. 212 s. : i. info
 • LOSOS, Bohumil, František KUBÍČEK and Zdeněk ŠEDA. Základy obecné ekologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 258 s. info
  not specified
 • MÖLLER, Detlev. Chemistry for Environmental Scientists. Berlín: Walter de Gruyter, 2015. 379 pp. ISBN 978-3-11-040999-4. info
 • KADRNOŽKA, Jaroslav. Energie a globální oteplování : Země v proměnách při opatřování energie. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2006. 189 s. ISBN 8021429194. info
 • BERGSTEDT, Christel, Martin Erik HORN, Helmut F. MIKELSKIS, Rolf WINTER, Volkmar DIETRICH and Klaus LIEBERS. Člověk a příroda. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2005. 64 stran. ISBN 8072383418. info
 • BOTKIN, Daniel B. and Edward A. KELLER. Environmental science : earth as a living planet. 4th ed. New York: Wiley, 2003. 1 v. ISBN 0471389145. info
Teaching methods
The form of teaching: mass-frontal, mass-independent work Methods of teaching: Lecture, work with literature.
Assessment methods
Assessments methods: written test, oral debate. Final score: basic orientation in   issues - verification of knowledge through a test and during the discussion. To obtain a colloquium it is nescessary to achieve at least 70 %. Students who obtain in test 60-69 % must pass an oral debate. If students obtain a test of 59% or less, the test must be repeated.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/SZ7BK_BiEV