SZ7BK_UVPS Úvod do psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Mgr. Daniela Tesaříková (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a teoriemi obecné psychologie a psychologie osobnosti a jejich vývojem. Studium předmětu má ukázat vztahy psychologie k ostatním společenskovědním a přírodovědeckým oborům a využívaní psychologických poznatků v soudobých vědách o člověku a ve společenské praxi. Absolvování tohoto kurzu je předpokladem ke studiu dalších psychologických disciplín. Na konci kurzu bude student schopen číst běžné psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět. Student by měl být schopen rovněž odlišit poznatky akademické psychologie od běžných lidových psychologických poznatků.
Osnova
 • Předmět psychologie a jeho vývoj.
 • Biologická podmíněnost psychiky. Psychika.
 • Sociální a kulturní podmíněnost psychiky. Vědomí.
 • Kognitivní procesy: čití, vnímání, představivost, fantazie.
 • Pozornost, paměť, učení.
 • Myšlení a řeč.
 • Schopnosti, inteligence. Tvořivost.
 • Emoce, temperament.
 • Osobnost - pojem, vymezení, struktura a dynamika.
 • Motivace, potřeby, zájmy, hodnoty.
 • Charakter, vůle, rozhodování, stres, odolnost k zátěžovým situacím.
 • Jak využívat poznatků z psychologie.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
  doporučená literatura
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010. 797 s. ISBN 9788073676865. info
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
Výukové metody
přednáška, četba
Metody hodnocení
Kolokvium, písemný test (70% úspěšnosti)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2018 01:37, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému