SZ7BP_JKvP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 11:00–11:50 učebna 50
Předpoklady
Schopnost psát texty v češtině na úrovni maturitních požadavků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 75/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Jiné omezení: Předmět bude realizován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Chcete vědět, jak mít bakalářskou nebo diplomovou práci napsanou správně a bez formálních chyb? Zapište se!
Hlavní cíle předmětu jsou: seznámit studenty se zásadami odborného vyjadřování po teoretické i praktické stránce; obeznámit se zásadami uvádění citací do textu, zdůvodnit nezbytnost citování přejatých myšlenek ve vlastním textu, dále upozornit na existenci různých norem zápisu bibliografických citací a ukázat softwarové nástroje, které ulehčí správu bibliografických zápisů.
Osnova
  • 1. Specifika kvalifikačních prací 2. Informační příprava a kritické myšlení 3. Základy odborného stylu 4. Struktura kvalifikační práce 5.Uvádění citací do textu a důležitost citování použité literatury 6. Bibliografické údaje 7. Softwarové nástroje na správu bibliografických zápisů 8. Základy sazby a norma CSN 01 6910 9. Abstrakt 10. Individuální konzultace
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Součástí každé přednášky je práce s odborným textem, praktické ukázky konkrétních jevů, citačních stylů a norem. Diskuze nad neobratně i dobře napsanými odbornými texty.
Metody hodnocení
Požadavky: studium odborných textů zadaných v interaktivní osnově, četba primární literatury (tituly uvedené v IS v Katalogu předmětů v sekci Literatura), vyplnění cvičných odpovědníků v IS (dvakrát za semestr). Předpokladem pro úspěšné ukončení kurzu je splnění písemného testu. Studenti musejí splnit test alespoň na 60 %.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/elearning/warp?fakulta=1441;obdobi=6343;kod=SZ7BP_JKvP;predmet=869805;zuv=590631;qurl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim2015%2FSZ7BP_JKvP%2Findex.qwarp;zpet=https:%2F%2Fis.muni.cz%2Fauth%2Fucitel%2Fwarp_predmet_vyber%3Ffakulta%3D1441%3Bobdobi%
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ7BP_JKvP