SZ7BP_sPDV Seminář k psychologii duševního vývoje

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Mgr. Daniela Tesaříková (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_sPDV/01: každé liché pondělí 15:45–16:30 učebna 34, T. Kohoutek
SZ7BP_sPDV/02: každé liché pondělí 14:50–15:35 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/03: každé sudé pondělí 17:35–18:20 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/04: každé sudé pondělí 13:55–14:40 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/05: každou sudou středu 11:10–11:55 učebna 6, T. Kohoutek
SZ7BP_sPDV/06: každé sudé pondělí 16:40–17:25 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/07: každé liché pondělí 14:50–15:35 učebna 37, T. Kohoutek
SZ7BP_sPDV/08: každé liché pondělí 8:25–9:10 učebna 34, J. Krása
SZ7BP_sPDV/09: každé liché pondělí 9:20–10:05 učebna 34, J. Krása
SZ7BP_sPDV/10: každé liché pondělí 10:15–11:00 učebna 34, J. Krása
SZ7BP_sPDV/11: každé sudé pondělí 15:45–16:30 učebna 34, T. Kohoutek
SZ7BP_sPDV/12: každé sudé pondělí 14:50–15:35 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/13: každé liché pondělí 17:35–18:20 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/14: každé liché pondělí 13:55–14:40 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/15: každou lichou středu 11:10–11:55 učebna 6, T. Kohoutek
SZ7BP_sPDV/16: každé liché pondělí 16:40–17:25 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/17: každé sudé pondělí 14:50–15:35 učebna 37, T. Kohoutek
SZ7BP_sPDV/18: každé sudé pondělí 8:25–9:10 učebna 34, J. Krása
SZ7BP_sPDV/19: každé sudé pondělí 9:20–10:05 učebna 34, J. Krása
SZ7BP_sPDV/20: každé sudé pondělí 10:15–11:00 učebna 34, J. Krása
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se naučí pracovat s odbornou literaturou, orientovat se v probírané problematice, prakticky si procvičí teoretické znalosti nabyté na přednáškách a budou schopni porozumět základním zákonitostem psychického vývoje.
Osnova
  • Cílem semináře je prohloubit znalosti z přednášek psychologie duševního vývoje v následujících oblastech: 1. Obecné zákony dynamiky vývojových změn 2. Periodizace vývoje 3. Vývojové změny psychiky v raném dětství 4. Charakteristika duševních projevů předškolního období 5. Kvality rozumově-poznávacích procesů v dětství a dospívání 6. Vnějších vlivy a jejich dopad v období dětství a dospívání 7. Adaptační potíže, poruchy a neurotické příznaky v dětství a dospívání 8. Dopad obvyklých stylů výchovy 9. Dospívání – kognitivní a emoční změny, identita.
Literatura
  • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. 368 stran. ISBN 9788024712840. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 9788024609560. info
  • Vývojová psychologie :dětství, dospělost, stáří. Edited by Marie Vágnerová. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0. info
Výukové metody
Praktické procvičování teoretických poznatků - zpracování mikroprojektu - výzkumné sondy na sondy na zvolené téma, ve skupinách, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
zápočet
Požadavky: aktivní účast na seminářích, vypracování seminárního úkolu - výzkumné sondy na zvolené téma (cca 8 - 10s)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2018 01:26, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému