SZ7MP_NaRo Nadání a jeho rozvoj

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (přednášející), Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7MP_NaRo/01: Čt 17:00–18:50 respirium (5. nadzemní podlaží), A. Bayerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student bude seznámen se základními informacemi z oblasti nadání, talentu a kreativity.
Budou procvičovány dovednosti související s identifikací nadání.
Student bude veden k tomu, aby dokázal vytvořit materiály pro rozvoj nadaných žáků.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět podstatě nadání žáků a studentů;
identifikovat nadání pomocí jeho charakteristik;
porozumět principům základních metod rozvoje nadání;
vytvořit výukové materiály pro nadané;
použít základní výukové metody pro rozvoj nadaných žáků a studentů;
základní sebereflexe při práci s nadanými žáky a studenty;
Osnova
 • 1. Psychologická podstata nadání
 • 2. Diagnostika nadání; latentní nadání
 • 3. Motivace nadaných žáků a studentů
 • 4. Nadaní jako jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami
 • 5. Rozvoj nadaných žáků a studentů
 • 6. Speciální metody rozvoje nadání
 • 7. Vytváření materiálů pro výuku nadaných žáků a studentů
 • 8. Výuka nadaných a řešení jejich vzdělávacích problémů
 • 9. Zákonné normy pro vzděláváni nadaných
 • 10. Spolupráce učitele s rodinou nadaných
Literatura
  doporučená literatura
 • Kovářová, R., Škrabánková, J. Nadání a současnost. Ostrava: PdF OU. 2012.
 • Fořtík, V., Fořtíková, J. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál. 2007.
 • Landau, E. Odvaha k nadání. Praha, Akropolis. 2007.
 • Laznibatová, J. Nadané dieťa. Bratislava: IRIS. 2012.
 • Havigerová, J. M. Pět pohledů na nadání. Praha: Grada Publishing. 2011.
 • Škrabánková, J. Žijeme s nadáním. Ostrava: PdF OU. 2012.
 • Hříbková, L. Nadání a nadaní. Praha: Grada Publishing. 2019.
Výukové metody
výklad, workshop, diskuse, projekt
Metody hodnocení
závěrečný projekt
Informace učitele
Předmět bude vyučován pouze v přídě, že počet přihlášených studentů bude 10 a více.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ7MP_NaRo