SZ9BP_POI Jak pracovat s odbornými informacemi

Pedagogická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Hornochová (cvičící)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Hornochová
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Předmět NEZAPISUJÍ studenti oborů Informační studia a knihovnictví a Vědecké informace a knihovnictví FF!
Mateřské obory/plány
předmět má 163 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět bude probíhat formou e-learningu (prostřednictvím Internetu v SW Moodle). Seznámení se SW Moodle proběhne v úvodní hodině v počítačové učebně dle domluvy. Kurz obsahuje 10 tématických bloků - viz. osnova. Každý blok obsahuje: srozumitelnou formou vysvětlení tématu, test na procvičení nově získaných znalosti, kontroverzní diskusní téma, chat, praktickou úlohu, kterou je potřeba odevzdat do stanoveného termínu, odkazy na další související zajímavé zdroje na Internetu.
Osnova
  • Úvod do problematiky (informační gramotnost, stručná historie knihoven)
  • Informační prameny a informační instituce (druhy, služby)
  • Knihovny v elektronickém věku (služby knihoven a jejich elektronické formy, online knihovní katalogy)
  • Databáze profesionální informací (druhy databází, vyhledávání v databázích, databázová centra, producenti, distributoři profesionálních informačních zdrojů)
  • Virtuální, digitální knihovny (projekty virtuálních sbírek, navazující služby dodávání digitalizovaných dokumentů)
  • Oborové portály a brány
  • Jak se orientovat a umět vyhledávat na Internetu I (stručně o Internetu, služby, hodnocení zdrojů)
  • Vyhledávací nástroje na Internetu II (druhy nástrojů, příklady vyhledávání)
  • Jak správně citovat (platné normy, příklady citování)
  • Jak si sám udělat rešerši (obecný postup práce)
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wlib/vyuka/vyuka.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
e-learningový kurz, předmět NEZAPISUJÍ studenti oborů Informační studia a knihovnictví a Vědecké informace a knihovnictví FF!.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, jaro 2007.