SZ9BP_SFV2 Self cognition and self experience forms of personality education 2 (music&drama therapy techniques)

Faculty of Education
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Prerequisites (in Czech)
Pro studenty sociální pedagogiky a následně studenty celé MU je podstatné, že mají přednostní právo se seminářů a kurzu zúčastnit a navíc je možné získat za seminář 1 kredit.
Nicméně pro získání těchto kreditů je bezpodmínečné se seminářů zúčastnit a předtím si daný předmět zaregistrovat, zavčas se přihlásit a zaplatit.
Tyto osobnostně vzdělávací semináře jsou otevřené pro kohokoliv staršího 18 let, tedy nejen studenty MU.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
General note: Blíže viz: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/rozvoj/ordinary/default.htm.
Information on the extent and intensity of the course: 3 dny.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2006/SZ9BP_SFV2