Sop020 Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Bielik, DiS., B.A. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (přednášející)
Petra Hašková, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–14:50 učebna 1
Předpoklady
Komunikace je základní vlastností všech živých organismů. Nelze nekomunikovat. Lidská komunikace vychází z fyziologických základů, které se promítají do psychické roviny. Tyto základy výrazně rozhodují o kvalitě komunikace a zároveň o utváření vztahů s druhými lidmi. Ve virtuálním prostoru dochází k posunům, které výrazně posouvají způsoby a podmínky komunikace. Nedílnou součástí komunikace jsou konflikty. Nelze se jim vyhnout a mohou být i hybnou silou pro vyřešení problémové situace. Je pro to důležité zaměřit se na způsoby řešení konfliktů. Předsudky ve společnosti umožňují a podporují růst konfliktů. Konflikt konstruktivní a destruktivní.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit studentům vztah mezi komunikací, konflikty a jejich konstruktivním řešením.
Výstupy z učení
● Pochopit podstatu lidské komunikace;
● poznat důležitost fyziologické a emoční vrstvy zkušenosti pro kvalitu komunikace;
● pochopit provázanost jedince s jeho bezprostředním (i virtuálním) prostředím;
● získat náhled na sociální konflikty;
● uvědomit si jejich nutnost a zaměřit se na efektivní způsoby řešení.
Osnova
 • 1. Důležitost lidské komunikace, historický pohled na téma komunikace
 • 2. zrcadlové neurony (Rizzolatti), novodobé pojetí emocí (Damasio); komunikace a “předvědomí”, jako příklady fyziologických počátků komunikace;
 • 3. symbol a jeho význam jako triáda: gesto-reakce-důsledky;
 • 4. problematika komunikace ve virtuálním prostoru;
 • 5. dynamika konfliktů a jejich vzniku, různé druhy konfliktů
 • 6. řešení konfliktů - základní principy (poznávání příčin vzniku konfliktu, deeskalace, autoritativní způsobe řešení, alternativní řešení, intervence třetí strany)
 • 7. konflikty mezi sociální skupinami, problematika předsudků jako živné půdy pro vznik konfliktu
 • 8. Allportovo pojetí pěti stádií vývoje etnických předsudků, které se mohou objevit ve společnostech, jež tolerují nebo podporují rasismus. Jak vědecká obec může podpořit (ať už vědomě či nezáměrně) předsudky.
 • 9. Problematika měření postojů a předsudků. Omezené možnosti dotazníkových šetřeni, sémantické metody (klasický Osgoodův diferenciál, test sémantického výběru).
Literatura
 • MADZIA, Roman. George Herbert Mead: tělo, mysl a svět. Vydání 1. Praha: Triton, 2014. 235 stran. ISBN 9788073877842. info
 • DAMASIO, Antonio R. Descartesův omyl : emoce, rozum a lidský mozek. Translated by Lucie Motlová - Alžběta Hesová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 259 s. ISBN 8020408444. info
 • GOULD, Stephen Jay. Jak neměřit člověka : pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Praha: Lidové noviny, 1998. 436 s. ISBN 8071061689. info
Výukové metody
workshop, skupinová diskuze, přednáška
Metody hodnocení
zkouška
Informace učitele
Další literatura / Other sources:
• Iacoboni, M. (2008). Mirroring People. The Science of Empathy and How We Connect With Others. New York: Farrar. Straus and Giroux.
• Ramachandran, V. The Neurons that Shapes Civilization. TEDx Talk. [on-line] [2018 O1 05]. Dostupné na WWW:https://www.ted.com/talks/vs_ramachandran_the_neurons_that_shaped_civilization?language=cs
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/Sop020