Sop604 Reflektivní učení

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Ďulíková (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Sop604/01: St 18:00–19:50 učebna 38, L. Ďulíková, M. Sedláková, P. Soják
Předpoklady
Cílem předmětu je osvojení teoretických konceptů reflektivního učení, (např. D. Kolb, K. Lewin, J. Dewey, J. Moon, Ch. Argyrise, D. Schön, aj.) jako nutného základu pro práci se skupinou během zážitkových akcí. Teoretické přístupy budou probírány skrze konstruktivistickou, fenomenologickou, humanistickou, aj. optiku. Po absolvování kurzu budou studenti schopni rozlišit klíčové pojmy (typy skupin, vedení, teorie a praxe skupinové práce, skupinová koheze, dynamika, skupinové role, teorie kooperativního vyučování, teorie sociokognitivního konfliktu, sociálně kognitivní teorie A. Bandury) a aplikovat je v praxi. Zřetel předmětu bude zaměřen i na komunikační strukturu reflexe (iniciace, podněcování, zpracovávání, monitorování, reakce na signál). Klíčovým tématem kurzu je proces učení, v němž se jedinci prostřednictvím reflexe snaží transformovat prožité v nové informace a možnosti, které představují potenciální osobnostní rozvoj.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá teoretickou platformou reflektivního učení a nabízí základní orientaci v klíčových konceptech a hlavních myslitelích, kteří výrazně formovali podobu zážitkové pedagogiky. Důraz bude věnován reflexi a její využití v pedagogice.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
● definovat základní pojmy reflektivního učení
● orientace v základních teoretických rámcích zkušenostně reflektivního učení, které jsou klíčové pro následné využití v praxi
● vést reflexi a podporovat reflektivní myšlení ve skupině
● vymezit současná pojetí zkušenostního učení
Osnova
 • ● Reflexe a její funkce ve zkušenostním učení
 • ● Principy myšlení v konstruktivistickém paradigmatu učení
 • ● K. Lewin a jeho přínos pro zkušenostní učení – akční výzkum, skupinová dynamika, T-skupiny
 • ● J. Dewey a jeho myšlenkové koncepty
 • ● Jednotlivé fáze reflexe a její implikace v pedagogice
 • ● Ostatní myšlenkové směry
Literatura
 • DEWEY, John. How we think. Champaign, IL: Book Jungle, 2007. vi, 224. ISBN 1594627541. info
 • ARGYRIS, Chris a Donald A. SCHÖN. Organizational learning. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1996. xxix, 305. ISBN 0201629836. info
 • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
 • KOLB, David A. Experiential learning : experience as the source of learning and development. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1984. xiii, 256. ISBN 0132952610. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, diskuze, práce ve skupině.
Metody hodnocení
Průběžná četba a její rozbor při závěrečném kolokviu, průběžný test.
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2344
Přednostně by si měli zapisovat studenti prvního a druhého ročníku.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/Sop604