TGC010 Performativní aspekty v současném umění a v umělecké výchově

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vladimír Havlík
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámení s psychologickými, sociálními a politickými aspekty performativní akce ve veřejném prostoru.
Výstupy z učení
Studenti a studentky ovládají znalosti aktuálního umění akce, rozlišují různá typy performativního projevu, a znají základní teoretické přístupy.
Osnova
  • Oficiální akce a festivaly Performance art, intervence do veřejného prostoru, etický aspekt uměleckých aktivit, Dokumentace akcí, site-specific a mezioborové projekty, performativní pedagogika
Literatura
  • Carlson, M. Performance (A Critical Introduction). New York, Routledge 1996
  • Rusinová, Z. Umenie akcie. Bratislava, SNG 2001.
  • Kwon, M. One Place after Another (Site-Specific Art and Locational Identity). Massachusetts, The MIT Press 2002.
  • Srp, K. Minimal & Earth & Concept Art I., II. Praha, Jazzpetit 1982.
  • Morganová, P. Akční umění. Olomouc, Votobia 1999.
  • Goldberg, R. Performance (Live Art since 1960). New York, Harry N. Abrams 1998
  • Umění akce. (katalog výstavy). Praha 1990.
  • Umělecké dílo ve veřejném prostoru (katalog výstavy). Praha, NCSU 1998
Výukové metody
Zpracování eseje, propojení tematiky umění akce s vlastní disertací, seznámení s historií akčního umění
Metody hodnocení
Ústní zkouška, kritická analýza textu, 4 povinné konzultace
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2022.