TGC012 Academic writing for doctoral studies with focus on fine arts

Faculty of Education
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jitka Juřicová
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Training in creating a scholarly text, enhancing reception and production competencies, processing research data
Learning outcomes
The student is able to distinguish scholarly text, essay and popularizing text, he is able to create a scholarly text and can create theoretical and didactic texts
Syllabus
 • Searching and refining the topic, designing suitable research methods, creating the outline and timetable, processing and interpreting research data, evaluating and summarizing
Literature
  required literature
 • FIŠER, Z.A KOL. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání, 2012.
 • ČMEJRKOVÁ, S. – F. DANEŠ & J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text, 1999.
 • FIŠER, Z. – V. HAVLÍK & R. HORÁČEK. Slovem – akcí – obrazem, 2010.
 • ELIAŠOVÁ, V. Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese, 2011.
  recommended literature
 • KRUSE, O.Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblokaden durchs Studium, 1993.
 • PAZDERNÍKOVÁ, P. Tvůrčí psaní a vědecká práce. Využití tvůrčích technik při tvorbě odborného textu. In Pavlovská, M. (ed.), My, Ty, Oni, aneb festival tvůrčího psaní a storytellingu na PdF MU, 2009.
 • FRANK, A. – S. HAACKE & S. LAHM.Schlüsselkompetenzen: Schreiben in Studium und Beruf, 2013.
 • KRUSE, O. – E.-M. JAKOBS & G. RUHMANN (eds.), Schlüsselkompetenz Schreiben. Konzepte, Methoden, Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochschule , 1999.
Teaching methods
Practice in the production of scientific text, analysis of literature, active participation in the seminar
Assessment methods
Oral exam, critical text analysis, portfolio evaluation with examples of student´s texts
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms autumn 2020, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2021/TGC012