TI0008 CAD konstruování

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI0008/01: Út 8:00–9:50 učebna 25, Z. Hodis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
CAD konstruování se zaměřuje na počítačovou podporu technického kreslení ve strojírenství. Obsahem předmětu je seznámení s CAD v technickém kreslení, se základními příkazy a postupy při tvorbě výkresové dokumentace. Důraz je kladen na zvládnutí kreslení s využitím CAD programu. Tvorba výkresů v 2D CAD směřuje do oblasti navrhování výrobků do školních dílen a interdisciplinární vztahy s využitím CAD.
Porozumění a zvládnutí základů CAD podporuje využívání grafických technických programů při přípravě výkresů a projektů.Rozbor problematiky CAD a konstruování zahrnuje ukázky výkresů z technické praxe, námětů do škol a zájmových kroužků akreslení výkresů v rámci závěrečného projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět základům technického kreslení, konstruování a CAD;
- využívat 2D CAD programů při přípravě výkresů a projektů;
- porozumět výkresové dokumentaci používané v praxi;
- využívat výkresů k tvorbě námětů do škol;
Osnova
 • 1. úvod do technického kreslení a konstruování,
 • 2. základy práce v 2D CAD(progeCAD a AutoCAD),
 • 3. práce s obrazovkou, nástroje kreslení,nástroje pro modifikaci,
 • 4. editace, šrafování, bloky, atributy,hladiny, kótování, správa bloků,
 • 5. výkres součásti a problematika konstruování,
 • 6. realizace technického výkresu,
 • 7.3D tisk a jeho využití,
 • 8. interdisciplinární vztahy.
 • Sylabus cvičení:
 • 1. a 2. týden: Úvod do technického kreslení a konstruování, základy práce v 2D CAD(progeCAD a AutoCAD).
 • 3. a 4. týden: Práce s obrazovkou, nástroje kreslení,nástroje pro modifikaci.
 • 5. a 6. týden: Ostatní nástroje - editace, šrafování, bloky, atributy,hladiny a kotování.
 • 7. a 8. týden: Výkres součásti a problematika konstruování.
 • 9. a 10. týden: Realizace technického výkresu.
 • 11. a 12. týden: 3D tisk a jeho využití. Interdisciplinární vztahy.
Literatura
  povinná literatura
 • FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. AutoCAD 2014. Brno: ComputerPress, 2014, 400 s. ISBN 9788025141540.
 • progeCAD Professional - manuál CZ[online]. 2016 [cit. 2016-03-23]. Dostupné z WWW:
 • HOROVÁ, Ivana. 3D modelování a vizualizace v AutoCADu pro verze 2009, 2008 a 2007. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. 256 s. ISBN 9788025121948. info
 • KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 252 s. ISBN 978-80-251-1887-0. info
Výukové metody
cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
závěrečný projekt (zpracovaný s využitím CAD)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/TI0008