TI0010 Modelování a konstruování v technice

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI0010/01: St 10:00–11:50 učebna 25, kromě St 26. 10., Z. Hodis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Konstruování a parametrické modelování se zaměřuje na konstruování a využití počítačové podpory konstruování ve strojírenství. Obsahem předmětu je seznámení s technologičností konstruování, s využitím 3D CAD (parametrické modelování) v technickém kreslení a s tvorbou výkresové dokumentace. Důraz je kladen na zvládnutí kreslení s využitím CAD programu (Autodesk Inventor). Tvorba výkresů s využitím parametrického modelování směřuje do oblasti navrhování konstrukcí a výrobků do školních dílen. Rámcově jsou zmíněny problematiky konstruování ve stavebnictví a elektrotechnice, související problematika konstruování ve vzdělávání (ZŠ) a didaktické aspekty konstruování.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět základům technického kreslení, konstruování a CAD;
- využívat grafických technických programů při přípravě výkresů a projektů;
- porozumět výkresové dokumentaci používané v praxi;
- využívat výkresů k tvorbě námětů do škol;
Osnova
 • 1. technické kreslení v RVP a didaktické aspekty konstruování,
 • 2. normalizace v technickém kreslení a konstruování,
 • 3. technologičnost konstruování, volba materiálu,
 • 4. metodika konstruování a navrhování ve strojírenské praxi,
 • 5. základy práce v 3D CAD - parametrické modelování a konstruování,
 • 6. práce s obrazovkou, nástroje kreslení,nástroje pro modifikaci, kótování, vytváření výkresu a sestav,
 • 7. výkres součásti a sestavy,problematika konstruování,
 • 8. realizace projektu,
 • 9. problematika konstruování v technické praxi a ve vzdělávání (ZŚ),
 • 10. novinky a trendy v konstruování a CAD.
 • Sylabus cvičení:
 • 1. a 2. týden: Úvod a technické kreslení v RVP a didaktické aspekty konstruování. Normalizace v technickém kreslení a konstruování.
 • 3. a 4. týden: Technologičnost konstruování, volba materiálu, metodika konstruování a navrhování ve strojírenské praxi.
 • 5. a 6. týden: Základy práce v 3D CAD- parametrické modelování a konstruování. Práce s obrazovkou, nástroje kreslení,nástroje pro modifikaci, kótování, vytváření výkresu a sestav.
 • 7. a 8. týden: Výkres součásti a problematika konstruování.
 • 9. a 10. týden: Realizace technického výkresu.
 • 11. a 12. týden: Problematika konstruování ve vzdělávání a v praxi. Novinky a trendy v konstruování a CAD.
Literatura
  povinná literatura
 • SVOBODA, Pavel. Základy konstruování. Vyd. 4. Brno: CERM, 2011, 234 s. ISBN 978-80-7204-750-5.
 • FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor : tvorba digitálních prototypů. 3. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 314 s. ISBN 9788025137284. info
 • KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 252 s. ISBN 978-80-251-1887-0. info
  doporučená literatura
 • LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
Výukové metody
cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
závěrečný projekt (zpracovaný s využitím CAD)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/TI0010