T_TZJ1 Úvod do tlumočení znakových jazyků

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (přednášející)
Bc. Jan Fikejs (přednášející)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (přednášející)
Bc. Dana Peňázová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Peňáz
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Kontaktní osoba: Bc. Jan Fikejs
Dodavatelské pracoviště: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Pro otevření předmětu musí být zapsáno minimálně 10 studentů.
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu se bude student orientovat v problematice tlumočení obecně, a bude znát specifika tlumočení pro neslyšící. Bude schopen charakterizovat jednotlivé typy tlumočení, popsat proces tlumočení a strategie přípravy na tlumočení. Bude se umět orientovat v etických zásadách tlumočnické práce a bude seznámen se specifikami cílové skupiny. Po ukončení předmětu bude student v teoretické rovině připraven pro další vzdělávání a nácvik tlumočnických dovedností.
Osnova
 • Základní orientace v problematice
 • Historie tlumočení
 • Proces tlumočení
 • Specifika tlumočení minoritních jazyků
 • Příprava, výkon a zpětná vazba
 • Struktura a fungování znakového jazyka
 • Specifika tlumočení znakových jazyků
 • Tlumočení v týmu
 • Specifika tlumočení pro neslyšící
 • Osobnost tlumočníka, etické zásady tlumočnické práce
 • Tlumočení ve vzdělávání
 • Vzdělávání tlumočníků obecně versus tlumočení znakových jazyků
 • Organizace sdružující tlumočníky
Literatura
  doporučená literatura
 • MÜGLOVÁ, Daniela. Komunikace, tlumočení, překlad, aneb, Proč spadla Babylonská věž? Nitra: Enigma, 2013. 324 s. ISBN 9788081330254. info
 • ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. Druhé, opravené vydání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 111 stran. ISBN 9788087218099. info
  neurčeno
 • MARSHARK Mark, PETERSON Rico, WINSTON Elisabeth A. Sign Language Interpreting and Interpreter Education. 2015
 • Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. Edited by Petra Vavroušová. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova, 2015. 121 stran. ISBN 9788024629292. info
 • ŠEBKOVÁ, Helena. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 109 s. ISBN 9788087218020. info
 • NAPIER, Jemina. Sign language interpreting : linguistic coping strategies. Coleford: D. McLean, 2002. xvi, 240. ISBN 0946252378. info
Výukové metody
teoretické přednášky, diskuze, práce s textem a dalšími informačními zdroji, domácí příprava
Metody hodnocení
závěrečný písemný test, průběžné plnění zadaných úkolů
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4738
Výuka probíhá v pondělí od 14h v prostorách Střediska Teiresiás. Místnost bude upřesněna.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/T_TZJ1