UPVK_0010 Úvod do psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 30. 9. 14:50–17:25 učebna 30, So 7. 10. 8:25–11:00 učebna 30, So 21. 10. 14:50–16:30 učebna 35
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a teoriemi obecné psychologie a psychologie osobnosti a jejich vývojem. Studium předmětu má ukázat vztahy psychologie k ostatním společenskovědním a přírodovědeckým oborům a využívaní psychologických poznatků v soudobých vědách o člověku a ve společenské praxi. Absolvování tohoto kurzu je předpokladem ke studiu dalších psychologických disciplín. Na konci kurzu bude student schopen číst běžné psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět. Student by měl být rovněž schopen odlišit poznatky akademické psychologie od běžných lidových psychologických poznatků.
Osnova
 • Předmět psychologie a jeho vývoj.
 • Biologická podmíněnost psychiky. Psychika.
 • Sociální a kulturní podmíněnost psychiky. Vědomí.
 • Kognitivní procesy: čití, vnímání, představivost, fantazie.
 • Pozornost, paměť, učení.
 • Myšlení a řeč.
 • Schopnosti, inteligence. Tvořivost.
 • Emoce, temperament.
 • Osobnost - pojem, vymezení, struktura a dynamika.
 • Motivace, potřeby, zájmy, hodnoty.
 • Charakter, vůle, rozhodování, stres, odolnost k zátěžovým situacím.
 • Jak využívat poznatků z psychologie
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
  doporučená literatura
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie : příručka pro studenty. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 286 s. ISBN 8071789232. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010. 797 s. ISBN 9788073676865. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test, 70% úspěšnosti
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/UPVK_0010

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2018 01:43, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému