Vi8BP_AP1 Autorský projekt 1

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/5. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. (cvičící)
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (cvičící)
doc. ak. soch. Jiří Sobotka (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základní kresebné dovednosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Autorský projekt respektující prioritní studijní zaměření jednotlivých studentů a jejich individuální kreativitu.
Osnova
  • Forma individuálního zadání a konzultací s pedagogem. Důraz na samostatnou tvůrčí činnost. Student si z nabídky výtvarných oborů a specializací vybere jeden podle vlastních výtvarných schopností (malba, grafika, kresba, počítačová grafika, modelování, teorie výtvarné výchovy atd.). S vybraným pedagogem jedná o množství prací, tématu projektu, výtvarných technikách a termínech konzultací.
Literatura
  • ZHOŘ, Igor. Výtvarná výchova v projektech. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. 87 s. ISBN 80-85808-49-8. info
  • ZHOŘ, Igor. Výtvarná výchova v projektech. 1, Pracovní sešit pro 6. a 7. ročník [Zhoř, 2. vyd. 1995]. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1995. 87 s. : il. ISBN 80-85808-48-X. info
  • ZHOŘ, Igor. Hledání tvaru : čtení o moderním sochařství s historickým prologem. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1967. 93 s., [56. info
Výukové metody
Vlastní výtvarná tvorba
Metody hodnocení
Realizace autorského projektu podle individuálního zadání. Důraz je kladen na práci s tématem a kvalitu zpracování. Výstup semestru: S ohledem na pokračování semináře (Autorský projekt II) bude k udělení zápočtu předložen finální projekt, nebo (u náročných projektů) jeho rozpracovaná část podležena ústní obhajobou. Volba možností je v kompetenci jednotlivých vyučujících. Nezbytnou součástí je samostatná mimoateliérová umělecká práce - 3 kredit.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: konzultace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/Vi8BP_AP1