Vs8MP_Ref3 Reflexivní seminář 3

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marcela Landová (cvičící)
Mgr. Bc. Pavla Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Vs8MP_Ref3/01: St 12:00–13:50 učebna 14, P. Novotná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student si prohloubí schopnost sebereflexe ve vztahu k vlastní výtvarné tvorbě či reflektuje vlastní zkušenost s využitím výtvarných postupů v práci s jedinci se specifickými potřebami. Prohloubí dovednost naslouchat a práci s emocemi.
Osnova
  • Vlastní zkušenost, sebereflexe v procesu tvorby i pedagogické praxe. Rozvoj osobnosti. Zkušenost s využitím výtvarných postupů v práci s jedinci se specifickými potřebami. Techniky terapie. Zkušenostní psychoterapie. Skupinová terapie. Práce s emocemi Dovednost naslouchat. Supervize.
Literatura
  • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4. info
  • LIEBMANN, Marian. Skupinová arteterapie : nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Translated by Johana Elisová. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 279 stran. ISBN 8071788643. info
  • Krizová intervence. Edited by Daniela Vodáčková. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 543 s. ISBN 80-7178-696-9. info
  • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 199 s. ISBN 80-7178-428-1. info
  • Arteterapie s dětmi. Edited by Caroline Caseová - Tessa Dalleyová. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 175 s., [8. ISBN 80-7178-065-0. info
Výukové metody
skupinová diskuze, skupinové a individuální projekty, evaluační skupinové rozhovory
Metody hodnocení
písemná i ústní reflexe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Vs8MP_Ref3